Interpellasjon fra Nicholas Wilkinson (SV) til helse- og omsorgsministeren

Interpellasjon nr. 26 (2020-2021)
Om å stimulere til økt forskning på bakteriofager og utvikling av nye antibiotika og diagnosesystemer, og om planer for å redusere antibiotikabruk og import av antibiotikaresistens
Datert: 09.02.2021
Besvart: 09.03.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nicholas Wilkinson (SV)

Spørsmål

Nicholas Wilkinson (SV): Antibiotikaresistens kalles helsesektorens klimakrise. Hvert år dør 750 000 personer som følge av antibiotikaresistens. Fremskrivinger viser at på verdensbasis vil 10 millioner mennesker årlig dø av antibiotikaresistente bakterier fra 2050. Uten antibiotika som virker, vil mye av helsesektoren forsvinne. Antibiotikaresistens er et globalt problem, og Norge må ta sin del av ansvaret. Vi må fortsette å holde antibiotikaresistensen lav i Norge av hensyn til global utvikling og egen befolkning, jobbe for nye antibiotika og forskning om bakteriofager, og arbeide for mindre import av antibiotikaresistens.

Vil regjeringen lage finansieringsmodeller og styringssystemer som stimulerer til økt forskning på og utvikling av nye antibiotika og bakteriofager samt diagnosesystemer, og hvilke planer har regjeringen for å redusere import av antibiotikaresistens og bruken av antibiotika på sykehus, i primærhelsetjenesten og i landbruket?

Les hele debatten