Interpellasjon fra Morten Lund (Sp) til kommunal- og arbeidsministeren

Interpellasjon nr. 33 (1996-97)
Om å forebygge en uheldig svikt i bygge- og anleggsbransjen m.v.
Datert: 12.02.1997
Besvart: 21.03.1997 av kommunal- og arbeidsminister Kjell Opseth

Morten Lund (Sp)

Spørsmål

Morten Lund (Sp): Statistikk fra NBBL sier at prisene på borettslagsboliger steg i 1996 med 16, 8 pst. på landsbasis og 26, 2 pst. i Oslo. Den uheldige prisutviklingen har sammenheng med at det bygges for få boliger, og at aktiviteten i andre deler av bygge- og anleggsbransjen er høg. Den store tilflyttingen til pressområdene er en annen årsak. Bygge-boom på slutten av 80-tallet ga skyhøge boligpriser, overetablering av næringsbygg og påfølgende priskrakk som ga mange gjeldsslaver. Det ble høg ledighet i BA-bransjen, som har skapt problemer for rekruttering til flere yrker. Stortinget vedtok lov om regulering av byggje- og anleggsverksemnd som gir Regjeringen anledning til å gripe inn for å regulere aktiviteten.
Hva vil Regjeringen gjøre for å redusere pressproblemene, og for å forebygge en uheldig utvikling i bygg- og anleggsbransjen?