Interpellasjon fra Kari-Anne Jønnes (H) til kunnskapsministeren

Interpellasjon nr. 25 (2021-2022)
Om hvorvidt regjeringen ønsker et mangfold i barnehagetilbudet som også omfatter private barnehager, og hvordan det i så fall skal sikres, eller om det er et mål å fase ut slike tilbud
Oversendt regjeringen: 17.12.2021
Besvart: 11.01.2022 av kunnskapsminister Tonje Brenna

Kari-Anne Jønnes (H)

Spørsmål

Kari-Anne Jønnes (H): Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" har skapt stort engasjement i barnehagesektoren. Forslagene berører 140 000 barnehagebarn og 500 000 mennesker som alle har et nært forhold til en privat barnehage, enten som barn, forelder, ansatt eller eier. Flertallet i utvalget tar til orde for grep som vil endre grunnlaget for driften av private barnehager. Regjeringen har sammen med SV blitt enige om en rekke punkter som vil få store konsekvenser for private barnehager, både de små enkeltstående og kjedene. Dette skaper uro i en sektor som trenger forutsigbarhet.
Ønsker regjeringen et mangfold i barnehagetilbudet som også omfatter private barnehager, og hvordan skal det i så fall sikres, eller er det et mål å fase ut slike tilbud?

Les hele debatten