Interpellasjon fra Rasmus Hansson (MDG) til utenriksministeren

Interpellasjon nr. 33 (2021-2022)
Om hvorvidt utenriksministeren vil videreføre dagens politikk hvor Norge ikke tar åpent stilling til forverring av menneskerettighetene i Kina, eller ta tydelig stilling og åpne for å si opp normaliseringsavtalen fra 2016 og avbryte de pågående frihandelsforhandlingene
Datert: 14.01.2022
Besvart: 15.02.2022 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): Menneskerettighetene i Kina er under press. Det rapporteres om utstrakt bruk av overvåking, undertrykking, internering og tortur. En rekke aktører omtaler landets behandling av den uiguriske minoriteten som et folkemord. I Hongkong trues presse- og ytringsfriheten. I Tibet pågår ifølge Dalai Lama et kulturelt folkemord. Kinesiske krigsfly utfordrer Taiwans suverenitet. Flere land i verden, herunder Norge, har fått merke konsekvensene av å ta opp helt legitime bekymringer om disse forholdene med Kina.
Vil utenriksministeren videreføre dagens politikk hvor Norge ikke tar åpent stilling til forverring av menneskerettighetene i Kina, med de konsekvenser dette på sikt kan ha for den internasjonale orden, eller vil utenriksministeren ta tydelig stilling for undertrykte grupper i Kina og åpne for å si opp normaliseringsavtalen fra 2016 og for å avbryte de pågående frihandelsforhandlingene med Kina?

Les hele debatten