Interpellasjon fra Abid Raja (V) til justis- og beredskapsministeren

Interpellasjon nr. 51 (2021-2022)
Om at drapsforsøket mot William Nygaard i 1993 fortsatt er en uløst sak, og om å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig.
Oversendt regjeringen: 18.03.2022
Besvart: 07.04.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Skuddene mot William Nygaard i 1993 var et attentat mot det frie ord. En rekke forleggere, oversettere og bokhandlere ble angrepet etter at regimet i Iran oppfordret til drap på alle som var i befatning med Salman Rushdies bok Sataniske vers. Saken er av stor prinsipiell betydning også i dag fordi den berører vår mest grunnleggende frihet – ytringsfriheten. 29 år etter drapsforsøket er saken fortsatt uløst og ingen stilt til ansvar. Saken er formelt under etterforskning, men berører direkte vårt forhold til andre land, internasjonal rettsorden og mulighet for etterlysning, samt vår evne til å ta opp angrep på ytringsfriheten med regimer som undertrykker den.
Er statsråden villig til å innlede dialog med involverte land, løfte spørsmålet i internasjonale fora og ta utenrikstjenesten aktivt i bruk slik at denne saken kan få den avslutningen som er et demokrati verdig?

Les hele debatten