Interpellasjon fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 10 (2022-2023)
Om regjeringen mener at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller om næringslivet må belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa
Oversendt regjeringen: 14.10.2022
Besvart: 25.10.2022 av olje- og energiminister Terje Aasland

Marius Arion Nilsen (FrP)

Spørsmål

Marius Arion Nilsen (FrP): I over hundre år har ren, rimelig og stabil kraft vært et av Norges fortrinn i den globale konkurransen. Det gjelder ikke lenger, i dag opplever næringslivet tidvis priser som er ti til tjue ganger høyere enn de siste ti års gjennomsnittspriser på 30 øre/kWt.
Mener regjeringen at ren, rimelig og stabil kraft fortsatt skal være et norsk strategisk konkurransefortrinn, eller må næringslivet belage seg på en ny normal, med dagens prisnivåer hvor Norge ikke har sin historiske konkurransefordel med lavere strømpriser enn Europa?

Les hele debatten