Interpellasjon fra Sofie Marhaug (R) til olje- og energiministeren

Interpellasjon nr. 21 (2022-2023)
Om statsråden mener at elektrifisering av Melkøya er forenlig med annen industriutvikling i området, og om han er enig i at Stortinget bør få saken til behandling
Oversendt regjeringen: 05.01.2023
Besvart: 31.01.2023 av olje- og energiminister Terje Aasland

Sofie Marhaug (R)

Spørsmål

Sofie Marhaug (R): Equinor har levert utbyggingsplanen for prosjektet Snøhvit Future, dvs. elektrifisering av Melkøya. Prosjektet kan medføre utbygging av kraftlinjer i konflikt med reinbeite og høyere strømpriser og vil i tillegg støvsuge landsdelen for kraft. Saken skal i utgangspunktet behandles i regjeringen, og ikke av Stortinget, selv om elektrifiseringen vil få enorme konsekvenser for landsdelen.
Mener statsråden at elektrifisering er forenlig med annen industriutvikling i området, og er han enig i at Stortinget bør få saken til behandling?

Les hele debatten