Interpellasjon fra Peter Angelsen (Sp) til fiskeriministeren

Interpellasjon nr. 38 (1996-97)
Om det uregulerte fisket i Smutthullet
Datert: 06.03.1997
Besvart: 16.04.1997 av fiskeriminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): Islandske trålere har siden 1992 drevet fiske i Smutthullet på bestander som er bygget opp av Norge og Russland i fellesskap. Fisket har vært innrettet mot norsk-arktisk torsk, og har ført til betydelig overbeskatning av bestanden. Ifølge tall fra kystvakten fisket islendingene i 1994 omkring 31 600 tonn, mens de i 1995 fisket 32 400 tonn. Fangstene for 1996 lå på omkring 20 000 tonn. Det uregulerte fisket vil fortsette i år. Samtidig melder NTB 28. februar i år at forskerne er bekymret for torskebestanden i Barentshavet. En løsning ville være å opprette et regime i henhold til FN-avtalen, som regjeringspartiet lovpriste under behandlingen i Stortinget. En annen løsning vil være at Norge og Russland utvider sine respektive økonomiske soner til 250 nautiske mil.
Hva gjør Regjeringen for å stanse dette ukontrollerte fisket?