Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Solum-Larsen, Helge (1 - 3 av 3)
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til fiskeri- og kystministeren

  Dokument nr. 15:85 (2007-2008)

  Innlevert: 18.10.2007

  Sendt: 19.10.2007

  Besvart: 24.10.2007 av fiskeri- og kystminister Helga Pedersen

  Vil fiskeriministeren jobbe for å sikre at fredningsprinsippet blir tatt inn i havressursloven og naturmangfoldloven innenfor forvaltningen av alt liv i havet?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:84 (2007-2008)

  Innlevert: 18.10.2007

  Sendt: 19.10.2007

  Besvart: 25.10.2007 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Er statsråden positiv til å øke bevilgningene til forskning og utvikling innen hydrogen og biodrivstoff i tråd med Hydrogenrådets anbefalinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge Solum-Larsen (V) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:253 (2005-2006)

  Innlevert: 09.12.2005

  Sendt: 09.12.2005

  Besvart: 16.12.2005 av samferdselsminister Liv Signe Navarsete

  Stavanger kommune har ved flere anledninger henvendt seg til Jernbaneverket for å søke å få forsert et punkt på dobbeltsporutbyggingen Stavanger-Sandnes, ny stasjon og kulvert i Jåttåvågen, så hurtig som mulig og eventuelt også forskottere anleggsetappen. Kan samferdselsministeren bidra slik at denne henvendelsen besvares positivt?