Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Kjerkol, Ingvild (1 - 20 av 150)
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2095 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 08.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil dagens journalleverandører kunne integrere med Akson-plattformen og fortsette å levere løsninger?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2094 (2019-2020)

  Innlevert: 26.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 06.07.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Har regjeringen gått bort fra målbeskrivelsen om at Akson skal lede til én leverandør av en helhetlig journalløsning til kommunale helse- og omsorgstjenester utenfor Midt-Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2019 (2019-2020)

  Innlevert: 22.06.2020

  Sendt: 23.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvor i landet er det redusert ambulanseberedskap i juni, juli og august 2020, og hvor lenge skal det være redusert beredskap på disse stedene?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2004 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 22.06.2020

  Besvart: 30.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvilke grep tas for å sikre at ulike systemer for videokommunikasjon som brukes i helsevesenet kan kommunisere sammen?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1940 (2019-2020)

  Innlevert: 15.06.2020

  Sendt: 16.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva mener regjeringen om bruk av Forsvarets flerbrukshelikopter i Øst-Finnmark etter modell fra redningshelikoptrene, og hvilken permanent løsning ser statsråden for seg for helikopter i Øst-Finnmark?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1919 (2019-2020)

  Innlevert: 12.06.2020

  Sendt: 15.06.2020

  Besvart: 23.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan helseministeren redegjøre for status for etablering av helikopterlandingsplass ved sykehuset Namsos og anslå når dette antas å komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1850 (2019-2020)

  Innlevert: 08.06.2020

  Sendt: 09.06.2020

  Besvart: 19.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Har statsråden oversikt over kommunenes beholdning av smittevernutstyr, og hva vil han gjøre for å sikre at ansatte i eldreomsorgen og i primærhelsetjenesten har tilstrekkelig smittevernutstyr ved en eventuell ny smittebølge?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1834 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 08.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden gi helseforetakene klarere retningslinjer og økonomi til å gi følgetjeneste av jordmor i tråd med nasjonale føringer?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1792 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan planlegger statsråden for at kommunal helse- og omsorgstjeneste skal få tilstrekkelig smittevernstyr ved en eventuell ny smittebølge av korona-viruset til høsten?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1791 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Har statsråden en oversikt over det totale helsetapet og den totale helsegevinsten knyttet til korona-håndteringen, og hvis ikke, vil statsråden sørge for at det sammenstilles en slik oversikt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1775 (2019-2020)

  Innlevert: 29.05.2020

  Sendt: 02.06.2020

  Besvart: 09.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan skal statsråden sikre at Akson ikke blir et nytt stort offentlig IKT-prosjekt som mislykkes på grunn av for stor kompleksitet og for omfattende leveranse?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1762 (2019-2020)

  Innlevert: 28.05.2020

  Sendt: 29.05.2020

  Besvart: 05.06.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hva har vært de konkrete anbefalingene – og smittevernfaglige begrunnelser for – forbud mot deltakelse/besøk for partnere til gravide og fødende innen svangerskaps – og fødselstjenestene, hvordan har anbefalinger og retningslinjer blitt formidlet til landets sykehus og hva er de konkrete anbefalingene/retningslinjene rundt dette på nåværende tidspunkt?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1667 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 19.05.2020

  Besvart: 28.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan forklarer statsråden at det har manglet sentral styring for å sikre intensivkapasiteten ved norske sykehus, beredskapslagre med smittevernutstyr og legemidler?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1662 (2019-2020)

  Innlevert: 18.05.2020

  Sendt: 18.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil manglene ved smittesporing og testing ha påvirkning på regjeringens valg av strategi for gjenåpning?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1642 (2019-2020)

  Innlevert: 15.05.2020

  Sendt: 15.05.2020

  Besvart: 26.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil regjeringen sikre at det utdannes og rekrutteres nok spesialsykepleiere, herunder intensivsykepleiere, for å sikre tilstrekkelig kompetanse til å kunne bygge opp intensivkapasiteten i helsevesenet?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1529 (2019-2020)

  Innlevert: 06.05.2020

  Sendt: 07.05.2020

  Besvart: 14.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Har regjeringen planer for økt bruk av CYP-testing når det er hensiktsmessig, kostnadseffektivt og kompetansen ligger tilrette for det, for å øke kvalitet og presisjon i behandling med legemidler, og også sørge for journalsystemer som registrerer CYP-test?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1503 (2019-2020)

  Innlevert: 05.05.2020

  Sendt: 05.05.2020

  Besvart: 11.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil regjeringen sørge for at kommunene har smittevernutstyr og prøvetakingutstyr til å oppfylle ambisjonen om økt testing?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1414 (2019-2020)

  Innlevert: 22.04.2020

  Sendt: 24.04.2020

  Besvart: 04.05.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan vil statsråden sørge for at screeningprogrammer gjenopptas og at kvinner får gjennomført de nødvendige undersøkelser og tester som kan avdekke og forebygge tidlige stadier av kreft?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:1301 (2019-2020)

  Innlevert: 01.04.2020

  Sendt: 02.04.2020

  Besvart: 17.04.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Kan statsråden bekreftet at Helse Nord har trukket sin henstilling om å få forlenget bruk av Forsvarets Bell-helikopter som støtte til flyambulansen den 15. april, altså samtidig som helsetjenesten skal håndtere korona-krisen, og kan statsråden eventuelt gjøre rede for begrunnelsen for dette?
 • Skriftlig spørsmål fra Ingvild Kjerkol (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:909 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Besvart: 20.02.2020 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Vil statsråden si at valgfrihet i rehabiliteringstilbud er så viktig for regjeringen at det offentlige bør subsidiere behandling som ikke har dokumentert effekt, og som i tillegg kan virke skadelig?