Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Anti, Nancy P. (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1856 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Besvart: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Mener statsråden at det er opp til departementet ensidig å vurdere om et tiltak er en inngripen i, eller en trussel for, den reindriftssamiske kulturen og tradisjonelle næringsdrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1855 (2018-2019)

  Innlevert: 13.06.2019

  Sendt: 14.06.2019

  Besvart: 21.06.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

  Hvilke utredninger vil statsråden iverksette for å sikre at den tradisjonelle kunnskapen om reindrift og dyrevelferd som den samiske reindriftsnæringen besitter, blir godt nok ivaretatt under utforming av forskrift for obligatorisk individmerking av rein?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1224 (2017-2018)

  Innlevert: 22.03.2018

  Sendt: 22.03.2018

  Besvart: 04.04.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  I 2016 ble det besluttet å sette i gang en prosess for å få en alternativ organisering av virksomheten ved Sameskolen i Midt-Norge. Det er og en sameskole i Troms, og Sametinget jobber for en felles sameskole for elever fra norsk og finsk side av Tana. Disse skolene anser Sametinget som meget viktige for å bevare og utvikle samisk språk. Har regjeringen klarlagt alternativ organisering for Sameskolen i Midt-Norge, og vil ordningen kunne innbefatte øvrige liknende sameskoler?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:1203 (2017-2018)

  Innlevert: 20.03.2018

  Sendt: 21.03.2018

  Besvart: 23.03.2018 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Mener statsråden det er tilfredsstillende at det etter et år fortsatt ikke er tilrettelagt for digital rapportering og søknadsordning for reindriftas næringsmeldinger?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Besvart: 23.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

  Med hjemmel i Opplæringslovens § 8-1, 4. ledd kan en elev flyttes til en annen skole dersom hensynet til andre elever tilsier det. Ordlyden i bestemmelsen er knyttet til § 8-1,1. ledd som gjelder elever i grunnskolen. Innebærer dette at elever i videregående opplæring, ikke kan pålegges å skifte skole tilsvarende elever i grunnskolen, og mener statsråden loven med dette ivaretar elever i videregående opplæring og deres rett til et trygt og godt læringsmiljø tilsvarende elever i grunnskolen?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til klima- og miljøministeren

  Dokument nr. 15:1172 (2017-2018)

  Innlevert: 16.03.2018

  Sendt: 16.03.2018

  Besvart: 23.03.2018 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Hva er gjort for å tette manglene i kunnskapsgrunnlaget i forhold til rovvilt og tap av rein, hvilke forskningsmiljø er involvert og hvor langt har man kommet i dette arbeidet?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:470 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Rette vedkommende: Landbruks- og matministeren

  Besvart: 13.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Har statsråden satt seg inn i forskningsrapporten «Reindriftas hverdag» fra Samisk nasjonalt kompetansesenter(SANKS) og har statsråden en plan for tiltak for å forbedre arbeidsmiljøet i reindrifta med tanke på psykososiale forhold?
 • Skriftlig spørsmål fra Nancy P. Anti (Sp) til landbruks- og matministeren

  Dokument nr. 15:469 (2017-2018)

  Innlevert: 07.12.2017

  Sendt: 08.12.2017

  Besvart: 14.12.2017 av landbruks- og matminister Jon Georg Dale

  Hva har statsråden besluttet vedrørende beredskap og eventuelle økonomiske tiltak for reindrift i Troms og Finnmark, som sist vinter/vår var rammet av en alvorlig beitekrise, og hva vil statsråden gjøre for å sikre en bedre beredskap i reindriftsområdet for fremtiden?