Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Hansen, Svein Roald (1 - 20 av 121)
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:2905 (2020-2021)

  Innlevert: 30.08.2021

  Sendt: 30.08.2021

  Besvart: 02.09.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Synes ikke statsråden det har tatt uforholdsmessig lang tid å avklare spørsmålet om Bouvetøyas status?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til helse- og omsorgsministeren

  Dokument nr. 15:2414 (2020-2021)

  Innlevert: 10.06.2021

  Sendt: 10.06.2021

  Besvart: 15.06.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

  Hvordan er disse midlene disponert og har midlene nådd fram til målgruppen sårbare eldre?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2356 (2020-2021)

  Innlevert: 02.06.2021

  Sendt: 03.06.2021

  Besvart: 09.06.2021 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er grunnen til at Statens Vegvesen ikke kan inngå forlik på grunnlag av en dom som innebærer et erstatningsansvar betydelig under den ramme som er bevilget for det endelige oppgjøret og som entreprenøren aksepterer?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:2204 (2020-2021)

  Innlevert: 13.05.2021

  Sendt: 14.05.2021

  Besvart: 25.05.2021 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva gjør utenriksministeren for å sikre at nordmenn som er bosatt i Storbritannia får sine avtalte rettigheter etter at Storbritannia nå har gått ut av EU?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2109 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Besvart: 11.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  I lys av avsløringene om at ansatte i meglerhus har presentert kjøpsanbefalinger i etterkant av egne kjøp og dermed kunnet påvirke aksjekursene til egen vinning, ser statsråden noe behov for å regulere egenhandel strengere enn i dag?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:2047 (2020-2021)

  Innlevert: 27.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Besvart: 06.05.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er den reelle veksten i statsbudsjettets utgifter og oljepengebruk fra 2013-2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1931 (2020-2021)

  Innlevert: 15.04.2021

  Sendt: 16.04.2021

  Besvart: 23.04.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er grunne til at en lett el-scooter (140 kg) plasseres avgiftsmessig sammen med motorsykkel og ikke moped?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1512 (2020-2021)

  Innlevert: 05.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Besvart: 12.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er årlig provenyeffekt av kuttet i formuesskatten gjennom økt aksjerabatt fra 25 pst. til 35 pst. i tråd med forslag i prop. 126 L (2019 – 2020) fordelt på den desilen, persentilen, promilleandelen og de 1000 med høyest formue i Norge og hva vil medianreduksjonen i innbetalt skatt være innad i de respektive gruppene?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1511 (2020-2021)

  Innlevert: 05.03.2021

  Sendt: 05.03.2021

  Besvart: 12.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hvor mange skattytere med næringsformue har kunnet nyte godt av den økte aksjerabatten i hhv. 2020 og 2021, hva ble gjennomsnittlig skattereduksjon per år og fra hvilke bransjer har disse eierne sin virksomhet?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:1394 (2020-2021)

  Innlevert: 22.02.2021

  Sendt: 23.02.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Besvart: 03.03.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva vil dette innebære for norske komponenter eksportert til britisk bilproduksjon, vil de ansees som britiske eller ikke?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1173 (2020-2021)

  Innlevert: 03.02.2021

  Sendt: 04.02.2021

  Besvart: 10.02.2021 av finansminister Jan Tore Sanner

  Vil statsråden vurdere endringer i Sentralbankloven for å sikre at taushetsplikt ikke er et til hindre for at Etikkrådet kan begrunne sine råd tilstrekkelig i offentlige dokumenter.
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til forsvarsministeren

  Dokument nr. 15:1007 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Besvart: 29.01.2021 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Vil forsvarsministeren sørge for at Forsvarsbygg har tilstrekkelig midler og vil prioritere denne restaureringen i kommende års budsjett?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til justis- og beredskapsministeren

  Dokument nr. 15:819 (2020-2021)

  Innlevert: 16.12.2020

  Sendt: 21.12.2020

  Besvart: 08.01.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Hvor langt er departementene nå kommet i gjennomgangen av lovgivningen for Bouvetøya med sikte på en klargjøring, oppdatering og opprydding i regelverk og administrative forhold og i vurderingen om øye skal innlemmes i Kongeriket Norge?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:760 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  I hvor stor grad forventes det at kommuner må ta konsekvensene av egne beslutninger etter lovfestingen av kommunalt selvstyre?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:759 (2020-2021)

  Innlevert: 14.12.2020

  Sendt: 15.12.2020

  Besvart: 18.12.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Anbefaler kommunal- og moderniseringsministeren andre kommuner om å sette ned formuesskatten for å tiltrekke seg investorer?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:643 (2020-2021)

  Innlevert: 03.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 09.12.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hvorfor har samferdselsdepartement vurdert risikoen for trygg innseiling annerledes i 2020, og er i tilfelle vedlikeholdsmudring tatt med i samfunnsnytten der de store konsekvenser som økt oppgrunning har for næringsliv og samfunnsberedskap tatt inn?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:520 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 23.11.2020

  Besvart: 02.12.2020 av utenriksminister Ine Eriksen Søreide

  Hva er årsaken til at forhandlingene med EU om geografiske indikatorer ikke er tatt opp igjen?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:184 (2020-2021)

  Innlevert: 20.10.2020

  Sendt: 20.10.2020

  Besvart: 23.10.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Hva er grunnen til at dette viktige mudringsprosjektet ikke er inne i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:79 (2020-2021)

  Innlevert: 09.10.2020

  Sendt: 09.10.2020

  Besvart: 16.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Dersom alle bedrifter tilhørende samme bransje som bedriftene som har frivillig tilbakebetalt støtte fra kompensasjonsordningen for faste utgifter hadde betalt tilbake støtten, hvor mye støtte ville da blitt tilbakebetalt – og hvilke NACE-koder tilhører disse virksomhetene?
 • Skriftlig spørsmål fra Svein Roald Hansen (A) til finansministeren

  Dokument nr. 15:35 (2020-2021)

  Innlevert: 05.10.2020

  Sendt: 05.10.2020

  Besvart: 12.10.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Hva er årsaken til at provenyet fra den foreslåtte kildeskatten på renter og royalty kun er på 90 millioner når omfanget av fradragsføring av renter og royalty er på 14,1 mrd. kroner, og hvilke planer har statsråden for endre skatteavtalene slik at det er hjemmel for å ilegge kildeskatt slik andre land har er handlingsrommet innenfor dagens sett av skatteavtaler for å øke kildeskattens treffsikkerhet?