Skriftlig spørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til fiskeriministeren

Dokument nr. 15:167 (1998-99)
Innlevert: 18.02.1999
Sendt: 19.02.1999
Besvart: 01.03.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Enker etter fiskere blir etter regelverk sittende igjen med det økonomiske ansvaret for båt, og mannens gjeld. Fiskekvoten vil tilhøre mannen og ikke fartøyet, dette har som konsekvens at kvinnen i tilfelle mannens død, overtar hans gjeld på fartøy, uten å ha mulighet for å dekke denne gjelden ved salg av fartøy, da den er uten kvote.
Hvordan vurderer fiskeriministeren denne ordningen?

Peter Angelsen (Sp)

Svar

Peter Angelsen: Spørsmålet om etterlattes adgang til deltakelse og salg av fartøy ble tatt opp for en del år siden i forbindelse med et enkelttilfelle innenfor det konvensjonelle torskefisket, og det ble i samarbeid med næringens organisasjoner utarbeidet en generell bestemmelse i den årlige deltakerforskriften for dette fisket. Bestemmelsen har vært videreført i flere år.

Jeg vil vise til forskrift av 4. desember 1998 om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62° N i 1999 § 6. Kopi av forskriften følger vedlagt (./.). Det fremgår her at gjenlevende ektefelle eller livsarving som ved arv erverver fartøy som hadde adgang til å delta i gruppe I, kan gis adgang til å delta i gruppe I når vilkårene for deltakelse i § 1 er oppfylt. Dersom gjenlevende ektefelle heller ønsker å selge fartøyet, kan ny eier gis adgang til å delta i gruppe I dersom vilkårene for deltakelse i § 1 og vilkårene om salg av fartøy i § 3 er oppfylt.

Det er heller intet til hinder for at etterlatte kan delta i andre fiskerier dersom vilkårene for deltakelse er oppfylt.

Vedlegg til svar:

Melding fra fiskeridirektøren i Fiskeridirektoratet.

(J-199-98).

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62 breddegrad N i 1999.