Skriftlig spørsmål fra Ingvild Vaggen Malvik (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:691 (2003-2004)
Innlevert: 19.05.2004
Sendt: 19.05.2004
Besvart: 26.05.2004 av utenriksminister Jan Petersen

Ingvild Vaggen Malvik (SV)

Spørsmål

Ingvild Vaggen Malvik (SV): Vest-Sahara, Afrikas siste koloni, har i snart 30 år vært okkupert av Marokko. Det siste forsøket på å stabilisere forholdene kom med FN-resolusjon 1495. Vest-Saharas Polisario støtter resolusjonen, mens Marokko stritter imot. I tillegg til denne problematikken, står landet overfor en akutt matmangel i flyktningleirene. FNs flyktningorgan, UNHCR, advarer nå mot en sultkatastrofe.
Er utenriksministeren klar over disse forholdene, og hva vil han gjøre for å avhjelpe matmangelen og etterlevelse av FN-resolusjonen?

Begrunnelse

FNs sendebud James Baker har gjennomført konsultasjoner med Marokko, og det er nå sterkt ønskelig at landet viser kompromissvilje og aksepterer å forhandle ut fra Bakers fredsplan.
Mangelen på matvarer i flyktningleirene er nå urovekkende. De fleste hjelpeinstanser er for tiden opptatt med å avhjelpe matvaresituasjonen i Irak og Afghanistan, og det ropes nå er varsku fra UNHCR.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Sikkerhetsrådsresolusjon 1495 av 30. juli 2003 slår fast at det er partene som i fellesskap må bli enige om en endelig løsning på konflikten om Vest-Sahara. Det er også Norges holdning.

Samtidig legger vi stor vekt på de humanitære aspekter ved konflikten, for eksempel retur av krigsfanger, forsvunne personer og situasjonen for flyktningene. Partene har gitt uttrykk for tilfredshet med Norges balanserte holdning i spørsmålet om Vest-Saharas fremtid.

Vi er kjent med tidligere advarsler fra FNs høykommissær og Verdens matvareprogram om en økning i akutt og kronisk underernæring blant flyktningene i flyktningleirene rundt Tindouf. Årsaken ble oppgitt å være dels synkende bidrag fra giverlandene, og dels forsinkelser i leveringer av matvarer. UNHCR opplyser imidlertid denne uken at matvaresituasjonen i flyktningleirene i Tindouf-området nå er bedret. Det er således ingen fare for noen sultkatastrofe nå. Fra norsk side har vi for øvrig de siste årene bidratt med 4 mill. kr i året til flyktningene i disse leirene.

Norge vil fortsette sitt engasjement for å finne en fredelig løsning på Vest-Sahara-konflikten, og vi vil løpende vurdere behovet for ytterligere støtte til flyktningene.