Skriftlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:619 (2004-2005)
Innlevert: 16.03.2005
Sendt: 16.03.2005
Besvart: 22.03.2005 av helse- og omsorgsminister Ansgar Gabrielsen

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A): Synes statsråden dette er betryggende, eller hva vil han gjøre for å bedre tilsettingsprosedyrene?

Begrunnelse

Ved Sykehuset Østfold Moss er en kirurg blitt oppsagt etter syv klagesaker som nå ligger hos Statens helsetilsyn. I Verdens Gang av 15. mars opplyses det at kirurgen fra før er involvert i flere klagesaker i Sverige og for å ha begått lovbrudd på et sykehus der. Kirurgen har arbeidet ved flere titalls sykehus i hele Skandinavia. Etter at kirurgen ble oppsagt ved Sykehuset Østfold begynte hun ved Nordlandssykehuset Bodø. Der ble hun suspendert etter oppslaget i VG.

Ansgar Gabrielsen (H)

Svar

Ansgar Gabrielsen: Da det for denne legen er en ikke avsluttet tilsynssak, ønsker jeg ikke å kommentere ansettelsen av den aktuelle personen i detaljer.

Jeg har imidlertid innhentet informasjon fra Helse Øst og Helse Nord med sikte på å vurdere om tilsettingsprosedyrene er betryggende slik representanten spør om. Slik det framstår, er dette en lege som har hatt mange arbeidsforhold i det aktuelle tidsrommet, og som har muligheter for å jobbe i alle nordiske land. Det synes for meg som om prosedyrene er gode, og skulle kunne bringe opp nødvendige opplysninger som grunnlag for ansettelse. Det er imidlertid viktig at prosedyrene følges, og dette er innskjerpet i Østfold. Jeg kan vanskelig se at ansettelsesprosedyren ved Nordlandssykehuset kan være grunnlag for spesiell kritikk.

Jeg vil imidlertid bemerke at behandlingen av den aktuelle saken i Helsetilsynet har tatt lang tid, noe som er uheldig både for den det gjelder og for mulige arbeidsgivere. Dette vil bli tatt opp med Helsetilsynet.