Skriftlig spørsmål fra Bjørn Jacobsen (SV) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:754 (2004-2005)
Innlevert: 04.05.2005
Sendt: 06.05.2005
Besvart: 18.05.2005 av utenriksminister Jan Petersen

Bjørn Jacobsen (SV)

Spørsmål

Bjørn Jacobsen (SV): Hvordan skal norske myndigheter gå fram for å stoppe at norske selskaper fortsetter å være blant verdens ledende aktører i Marokkos kommersialiseringsstrategi av okkuperte Vest-Sahara, og vil det være aktuelt å nedlegge et forbud mot norske investeringer i og handel med produkter fra Vest-Sahara?

Begrunnelse

Brennpunkt i går dokumenterer at norske selskaper er blant verdens ledende i fiskeriindustrien i marokkansk-okkuperte Vest-Sahara. Industrien bidrar til sysselsetting og bosetting av et stort antall marokkanske settlere, den er en del av den marokkanske kommersialiseringsstrategien for området, og den gir Marokko viktige statlige inntekter som bidrar til å finansiere okkupasjonen. Det norske næringslivet bidrar på denne måten til å legitimere Marokkos ulovlige nærvær i området, og er i strid med ønskene til eksilregjeringen av den Saharawiske Arabiske Demokratiske Republikk. For å hindre at amerikansk næringsliv spiller en slik rolle, har amerikanske myndigheter ekskludert produkter med opprinnelse i Vest-Sahara fra frihandelsavtalen med Marokko. Den norske offisielle holdningen til utnyttelse av ressurser i Vest-Sahara ser ikke ut til å ha hatt konsekvenser for norsk næringsliv i området.

Jan Petersen (H)

Svar

Jan Petersen: Norge har ikke anerkjent Marokkos anneksjon av Vest-Sahara, og vi støtter den pågående meklingsprosessen i regi av FNs sikkerhetsråd for å få til en politisk løsning på suverenitetskonflikten.

Regjeringen legger stor vekt på å unngå norsk offentlig opptreden i forhold til Marokko og Vest-Sahara som kan tolkes som en de facto legitimering av Marokkos anneksjon eller som på annen måte kan medvirke til å prejudisere utfallet av FNs meklingsprosess.

Det finnes for tiden ingen sanksjoner som gir grunnlag for å forby norske selskaper å investere i Vest-Sahara eller å drive handel med produkter fra annektert territorium.

Utenriksdepartementet ber imidlertid norske selskaper om å vise tilbakeholdenhet med næringsvirksomhet i områder der suverenitetsspørsmål ikke er avklart.

Dette gjelder for eksempel i området Vest-Sahara. Bedrifter som etableres i Vest-Sahara eller som driver aktiviteter på sokkelen eller i farvannene utenfor vil ikke kunne regne med å komme innunder norske offentlige støtteordninger. Regjeringens politikk er klar på dette området.

Når det gjelder den konkrete saken om støtte som NORAD innvilget Selfa AS til et båtbyggingsprosjekt i Layoune i Vest-Sahara, så ble støtten gitt i strid med regjeringens politikk. NORAD er nå instruert om ikke å støtte denne type prosjekter i fremtiden. I lys av forvaltningsreformen av norsk bistand som er innført, føler jeg meg også trygg på at dette ikke vil kunne skje igjen.