Skriftlig spørsmål fra Ketil Solvik-Olsen (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:651 (2006-2007)
Innlevert: 22.02.2007
Sendt: 23.02.2007
Besvart: 28.02.2007 av olje- og energiminister Odd Roger Enoksen

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Spørsmål

Ketil Solvik-Olsen (FrP): Mange har gledet seg over at Regjeringen nedsatte et Thorium-utvalg. Skuffelsen ble tilsvarende stor da pressekontakt i Olje- og energidepartementet, Trude Larstad, informerte om at utvalgets arbeid ikke på noen måte ville påvirke eller endre Regjeringens thoriumpolitikk. Larstads utsagn må forstås dit at Regjeringen allerede har konkludert og er upåvirkelige. Gjenspeiler Larstads utsagn Regjeringens politikk, og hvis hun er feilsitert, kan statsråden oppklare hva Regjeringen forsøkte å si?

Begrunnelse

Det vises til sak i European Power Daily/Volume 9/Issue 30/February 12, 2007, side 2 om Regjeringens Thorium-utvalg, hvor Trude Larstad er intervjuet:

"However, a spokeswoman for the ministry, Trude Larstad, said the ministry had not changed its view on nuclear power - regardless of the thorium analysis results.
- The energy minister has repeatedly said nuclear production is not an option," she said, "and the ministry will not change its view."

Odd Roger Enoksen (Sp)

Svar

Odd Roger Enoksen: Bruk av kjernekraft til energiproduksjon i Norge har ikke vært aktuell politikk siden Stortinget sa nei til bygging av kjernekraftverk i forbindelse med behandlingen av energimeldingene på 70-tallet. Regjeringen har pr. i dag ikke til hensikt å fremme forslag om en endring i denne politikken. Utvalget som skal etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon, er etablert for å legge til rette for en bred diskusjon om hvordan vi skal forholde oss til våre thoriumressurser og en eventuell utnyttelse av disse i energisammenheng.