Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:75 (2009-2010)
Innlevert: 20.10.2009
Sendt: 21.10.2009
Besvart: 28.10.2009 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): I NRK Nyhetsmorgen 19/10 etterlyser Statkrafts styreformann svar på henvendelsen om strategiplan mot 2015 som skal sikre finansiering i selskapet sendt departementet i februar i år. Han sier at om deptet kommer til en annen konklusjon og strategi enn styret så blir ikke verdiene forvaltet optimalt.
Hva vil statsråden foreta seg for å bedre og å øke tempoet i kommunikasjonen mellom eier og styre, slik at styret slipper å henvende seg til departementet gjennom NRK med så alvorlige bekymringer for selskapets fremtid?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Statkrafts kapitalsøknad og tilhørende strategiplan fram til 2015 reiser omfattende problemstillinger i tilknytning til Statkrafts rolle, både i Norge og i utlandet. Dette kan blant annet innebære betydelige økonomiske konsekvenser. Derfor må nødvendigvis behandlingen ta noe tid. Jeg vil imidlertid understreke at departementet har forståelse for at det er viktig å få en avklaring i saken.

Når det gjelder dialogen mellom departementet som eier og selskapets styre rundt Statkrafts kapitalsituasjon, vil jeg vise til at departementet har en løpende dialog med selskapets styreleder og administrative ledelse, og er på godt kjent med de vurderingene som styret i Statkraft har lagt til grunn for Statkrafts strategiplan fram til 2015 og den tilhørende finansieringsplanen.

Som ny nærings- og handelsminister vil jeg meget snart møte Statkrafts styreleder og konsernsjef, hvor selskapets strategiplan og kapitalsøknad vil være et hovedtema.