Skriftlig spørsmål fra Kari Kjønaas Kjos (FrP) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:449 (2009-2010)
Innlevert: 11.01.2010
Sendt: 12.01.2010
Besvart: 19.01.2010 av helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Kari Kjønaas Kjos (FrP)

Spørsmål

Kari Kjønaas Kjos (FrP): Undertegnede viser til det antall vaksinasjonsdoser som er bestilt i forbindelse med H1N1-pandemien. Det kan se ut som om det er bestilt et større antall doser enn hva som vil være behovet.
Kan det i denne forbindelse bes om en redegjørelse fra statsråden knyttet til muligheten for å reforhandle avtalen med leverandøren, for på den måten å se om det finnes alternativer som gjør at utgiftene for staten reduseres?

Begrunnelse

Undertegnede viser til det antall vaksinasjonsdoser som er bestilt i forbindelse med H1N1-pandemien. Det kan se ut som om det er bestilt et større antall doser enn hva som vil være behovet.
Det kan se ut som andre land, blant annet Tyskland, ser på muligheten for å reforhandle sin avtale med leverandøren av denne vaksinen.
Det bør slik undertegnede ser det, utredes hvorvidt en reforhandling av avtalen er mulig, med sikte på mulige løsninger som sørger for at man ikke får en overkapasitet knyttet til denne vaksinen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen (A)

Svar

Anne-Grete Strøm-Erichsen: Så langt har Norge mottatt i underkant av 4,3 millioner doser pandemivaksine, og 3,35 millioner doser er sendt ut til kommunene. Alle landets kommuner, som ikke aktivt har avbestilt vaksine, vil nå ha mottatt vaksine til minst 80 prosent av sin befolkning.

Ettersom det synes å være tilstrekkelig med én vaksinedose for de fleste og Norge med dette vil ha behov for færre vaksinedoser enn det vi har bestilt, har vi nå blitt enige med GlaxoSmithKline (GSK) om å redusere kjøpsforpliktelsen i vår avtale for å tilpasse den til dagens behov. Dette innebærer at det totale antallet vaksinedoser til Norge reduseres fra 9,4 millioner doser til 6,58 mill doser, tilsvarende en reduksjon på 30 prosent.

Folkehelseinstituttet (FHI) vil på denne bakgrunn foreta en fornyet vurdering av hvor mange vaksinedoser vi skal ha på lager i Norge, eventuelt hvor mange doser som kan gis til andre land utover de 940 000 dosene som er besluttet avgitt til WHO. FHI vil så gi råd om dette til Helse- og omsorgsdepartementet.