Skriftlig spørsmål fra Solveig Horne (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:826 (2009-2010)
Innlevert: 11.03.2010
Sendt: 11.03.2010
Besvart: 19.03.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Solveig Horne (FrP)

Spørsmål

Solveig Horne (FrP): Vil statsråden tillate at Solasplitten så snart som mulig blir satt ut på nytt anbud i påvente behandling i Stortinget, og vil statsråden sørge for at saken blir behandlet i Stortinget før sommeren?

Begrunnelse

Solasplitten skulle igangsettes i mai dette året. Det har nå vist seg at prosjektet overskrider budsjettet med over 10 prosent, ca. 40 millioner dyrere enn antatt. Dette medfører at prosjektet må tilbake til stortinget for ny behandling. En har flere ganger bedt vegvesenet komme med riktige tall og regne på lang kulvert kontra kort kulvert med ekstra støyskjerming uten at så har skjedd.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vedlagt følger mitt svar på spørsmål nr. 819 til skriftlig besvarelse fra stortings- representant Dagfinn Høybråten med svar på de spørsmål som tas opp i spørsmål nr. 826.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=46008