Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1146 (2009-2010)
Innlevert: 04.05.2010
Sendt: 05.05.2010
Besvart: 11.05.2010 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Europaparlamentet vedtok 10. mars i år en resolusjon som med overveldende flertall støtter Taiwans deltakelse i Verdens Helseorganisasjon, samt gir sterk tilslutning til at Taiwan gis observatørstatus i relevante internasjonale organisasjoner og aktiviteter slik som FNs Klimasekretariat og FNs Luftfartsorganisasjon.
Hvordan stiller utenriksministeren seg til å innrømme Taiwan en større deltakelse i det internasjonale samfunnet i tråd med uttalelsene fra Europaparlamentet?

Begrunnelse

Resolusjonen vedtatt i Europaparlamentet 10. mars 2010 er en videreføring av tidligere vedtatte resolusjoner blant annet av 5. februar og 19. februar 2009 som hilser velkommen et forbedret, bilateralt forhold mellom Kina og Taiwan. Samtidig støtter resolusjonene opp om Taiwans økende deltakelse i internasjonale organisasjoner slik som ILO.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Som nevnt i mine svar på skriftlige spørsmål nr. 580 (2009-2010) og nr. 860 (2009-2010), fører Norge som alle EU-land og det store flertall av verdens land en ett-Kina politikk, hvor Norge anerkjenner Folkerepublikken Kina, som Taiwan folkerettslig sett er en del av.

Norge – på linje med den politikk som føres av EU – støtter at Taiwan gis anledning til å delta i spesialiserte multilaterale fora hvor dette er hensiktsmessig i et globalt perspektiv og hvor deltakelse ikke forutsetter status som selvstendig stat. Der det forutsettes en status som selvstendig stat, er det Kina som anerkjennes.

Norges linje til Taiwan-spørsmålet er at dette må løses på fredelig vis gjennom dialog. I likhet med EU støtter Norge den positive prosessen som nå føres mellom de involverte parter.