Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1313 (2009-2010)
Innlevert: 01.06.2010
Sendt: 02.06.2010
Besvart: 14.06.2010 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I TV2 den 31. mai i år fremkom det opplysninger om at skuddsikre vester fra produsenten NFM-gruppen hadde falsk dokumentasjon.
Vil statsråden iverksette en uavhengig undersøkelse av kvaliteten på de skuddsikre vestene som er levert til Forsvaret fra leverandøren NFM-gruppen, og hvilke konsekvenser vil denne saken få for NFM-gruppens leverandørforhold til Forsvaret?

Begrunnelse

Avsløringene i TV2 den 31. mai i år viser at skuddsikre vester fra leverandøren NFM-gruppen ikke holder hva de lover i dokumentasjonen. Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) uttaler i denne sammenheng at de har gjennomført en kvalitetskontroll av produktene. Det er da grunn til å stille spørsmål ved kvaliteten på de skuddsikre vestene og de tester FLO og Forsvaret ellers har gjennomført av kvalitetssikring av vestene. I denne sammenheng vil det være nødvendig å nyttegjøre seg av uavhengige testinstitutter for å sikre en objektiv vurdering av kvalitet på produktet.

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Anskaffelser av materiell for å bedre soldatens sikkerhet er høyt prioritert i tillegg til kvalitetskravet på produktene. Forsvaret har anskaffet vester av typen M-07 fra NFM-gruppen som er tatt i bruk. Disse vestene er testet under produksjon i henhold til standarder Forsvaret har satt som krav. Testene er utført ved det uavhengige TNO laboratoriet i Nederland. Forsvaret har valgt ut et stort antall vester til testing under produksjon for å verifisere kvaliteten. Resultatet av testene viser at alle krav er oppfylt i henhold til Forsvarets spesifikasjon. Forsvaret har derfor ingen indikasjon på at vestene som er levert, ikke har den riktige kvalitet.

Forsvaret opplyser at NFM-gruppen har utvist åpenhet og samarbeidsvillighet, noe som vurderes som tillitsvekkende. Forsvarets logistikkorganisasjon gjennomfører en revisjon av anskaffelsen av vester fra NFM-gruppen, og har i den forbindelse fått full tilgang til all dokumentasjon fra NFM-gruppen. Således anser Forsvarsdepartementet at Forsvaret har grunnlag for å videreføre et normalt forhold til NFM-gruppen som tilbyder også i fremtidige anskaffelser til Forsvaret.