Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:329 (2010-2011)
Innlevert: 18.11.2010
Sendt: 18.11.2010
Besvart: 26.11.2010 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): I Hedmark møter mange reisende med offentlige transportmidler ofte stengte eller dårlige venterom. Dette gjør at mange kvier seg for å reise med buss eller tog.
Hva vil statsråden bidra med for å gi reisende et bedre tilbud på dette området?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Jernbaneverket informerer meg om at venterommene på togstrekningene i Hedmark for det meste har god standard og at åpningstidene er tilpasset togenes avgangstider. Hærverk gjør det dessverre umulig å holde venterommene åpne hele eller store deler av døgnet. Jernbaneverket skal i desember i år pusse opp 2 venterom i Hedmark, og på Elverum skysstasjon pågår det en større ombygging. Noen reisende vil nok dessverre oppleve enkelte ulemper i perioden oppussing og ombygging pågår. Jernbaneverket har informert meg om at det ikke er stengte venterom på stasjoner der det er behov for venterom, og dersom endringer i reisemønster tilsier endret behov for venterom på en stasjon, forsøker Jernbaneverket å tilpasse seg dette.

NSB har ikke betjente billettsalg på alle stasjoner men forsøker å finne gode løsninger med Jernbaneverket for å kunne tilby de reisende venterom på stasjoner som har et visst trafikkgrunnlag.

Det er Jernbaneverket som har ansvaret for venterommene på de ulike stasjonene. Der det er annen type virksomhet på stasjonen, som for eksempel kiosksalg og togekspedisjon vil ofte disse bidra med oppsyn og åpning/stenging av venterommene. Der det ikke er annen virksomhet er det som regel installert løsninger av typen tidslås med ettersyn fra vaktselskap eller av Jernbaneverket selv.

NSB har informert meg om at det på følgende stasjoner er venterom tilgjengelig store deler av driftsdøgnet mandag til fredag, de fleste også i helgene: Røros, Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Atna, Koppang, Rena, Elverum, Løten, Moelv, Brumunddal, Hamar, Stange, Tangen, Kongsvinger og Skarnes.

På www.nsb.no og www.jbv.no finnes det nærmere informasjon om åpningstider, billettautomater, tilrettelegging for bevegelseshemmede og eventuelle andre servicetilbud.