Skriftlig spørsmål fra Henning Skumsvoll (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:584 (2010-2011)
Innlevert: 17.12.2010
Sendt: 20.12.2010
Rette vedkommende: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 07.01.2011 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Henning Skumsvoll (FrP)

Spørsmål

Henning Skumsvoll (FrP): Statkraft får tildelt egenkapital for å foreta store investeringer, blant annet i utlandet. En klar forutsetning fra regjeringen er at de ikke skal investere i nye prosjekter som involverer bruk av gass. Norge er en stor gasseksportør, og man sier offisielt at man ønsker at Europa fortsatt skal kjøpe mest mulig norsk gass.
Hvilke signaler tror statsråden det sender til våre gasskunder når regjeringen nekter norske statseide selskaper å benytte (norsk) gass i utlandet?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Styret i Statkraft gjorde sommeren og høsten 2011 en gjennomgang og intern prioritering mellom Statkrafts vekstområder. Dette ledet til at Statkraft reduserte eller avviklet satsingsplaner innenfor enkelte områder. Om gasskraftverk skrev styret i den nevnte henvendelsen:

”Innen gasskraft legges det ikke til grunn nye investeringer i perioden frem til 2015 ut over

pågående utvidelse av produksjonen på Knapsack i Tyskland, vedlikehold og eventuell fornyelse av eksisterende kapasitet.”

Den valgte strategien profilerer Statkraft tydelig som en produsent som satser på utvikling av fornybar energiproduksjon. Det er en strategi som regjeringen har gitt sin tilslutning til.

Selskapet vil fullføre den vedtatte utvidelsen av anlegget i Knapsack og drive dette anlegget sammen med andre anlegg de er eier av i Tyskland. Statkraft er også fortsatt medeier av Naturkraft som driver gasskraftverket på Kårstø. Det er derfor helt galt at vi nekter Statkraft å benytte norsk gass i utlandet eller i Norge.