Skriftlig spørsmål fra Anders Anundsen (FrP) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:805 (2010-2011)
Innlevert: 01.02.2011
Sendt: 02.02.2011
Besvart: 07.02.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Anders Anundsen (FrP)

Spørsmål

Anders Anundsen (FrP): I Larvik og Sandefjord kommuner og i Vestfold fylkesting har et tilnærmet samlet politisk miljø i flere år arbeidet for at IKEA skal kunne etablere seg i Larvik/Sandefjord. IKEA har kjøpt næringsområde og alle lokale politiske vedtak er positivt fattet. Saken er etter lovlighetsklage til behandling i departementet.
Har statsråden lagt en fremdriftsplan for ferdigstillelse av saken, slik at den regionale næringsutviklingen kan fortsette i tråd med ønskene fra alle de folkevalgte organ i regionen?

Begrunnelse

IKEA er en stor og viktig handelsaktør og har ønsket å etablere seg mellom Oslo og Kristiansand. I 2007 startet IKEA prosessen og det endte med at de ønsket å etablere seg i Larvik. Larvik kommunestyre har enstemmig ønsket IKEA velkommen. Formannskapet i Sandefjord har anbefalt etableringen mot én stemme. Et overveldende flertall i Vestfold fylkeskommune har ønsket IKEA velkommen. Under en av fylkestingets behandlinger ble det imidlertid levert lovlighetsklage hvilket resulterte i at saken kom til behandling i Miljødepartementet.
Etablering av IKEA er et svært viktig grep i den regionale næringsutviklingen i Larvik/Sandefjord og vil bidra til å skape vekst og arbeidsplasser i en del av Vestfold hvor det er svært velkommen.
En IKEA-etablering i Larvik vil også gi svært gode miljøgevinster ved at innbyggere fra et svært folkerikt område vil få kortere vei til IKEA. Mange reiser langt med bil for å komme seg til et IKEA-varehus i dag. Det fører selvsagt til mer bilbruk enn nødvendig, men kanskje enda viktigere er det at færre kjørte kilometer også resulterer i lavere ulykkesrisiko.
Det er et tilnærmet samstemt politisk miljø i de to berørte kommunene som ønsker etableringen av IKEA velkommen. Det er således en svært viktig sak for hele regionen og mange venter i spenning på departementets behandling av saken.
Spørsmålet dreier seg i første rekke om hvorvidt lokaldemokratiet og regionens vilje får gjennomslag slik at en kan videreutvikle egen region til innbyggernes beste, eller ikke. I tillegg kommer naturligvis en rekke andre fordeler ved etableringen.
Saken ble ferdigbehandlet av fylkestinget, med positivt vedtak gjennom endring av egen kjøpesenterplan. Det ble imidlertid fremmet krav om lovlighetskontroll fra representanter fra et svært lite mindretall i Vestfold Fylkesting. Saken ble oversendt departementet i oktober 2009.
Det er naturligvis svært viktig at en slik sak behandles grundig i departementet og at en får nødvendig oversikt over de ulike problemstillingene. I det bildet er det også viktig å vurdere forholdet til lokaldemokratiet. Derfor mener jeg det er nødvendig å peke på det enorme engasjementet i regionen til fordel for IKEA-etablering.

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Departementet har til behandling Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Anundsen spør om det er lagt en framdriftsplan for ferdigstillelse av saken.

Det sentrale spørsmålet i saken er om den unntaksbestemmelsen fylkestinget har vedtatt er akseptabel i forhold til den nasjonale politikken som er fastlagt i Forskrift om rikspolitisk bestemmelse for kjøpesentre. Unntaksbestemmelsen tilrettelegger i praksis for etablering av IKEA på Danebu på grensen mellom Larvik og Sandefjord kommune.

Jeg forstår at dette er en sak av stor lokal og regional interesse. Samtidig er dette en sak hvor mange viktige hensyn skal vurderes. Jeg er imidlertid innstilt på å fatte en snarlig avgjørelse i saken.