Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1197 (2010-2011)
Innlevert: 06.04.2011
Sendt: 07.04.2011
Besvart: 13.04.2011 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Jeg viser til statsrådens svar på skriftlig spørsmål Dokument nr. 15:1066 (2010-2011) og Dokument nr. 15:895 (2010-2011).
Hva er brutto årlige bompengeinntekter per prosjekt; hvor mye av dette går til henholdsvis rente- og innkrevningskostnader i det enkelte prosjektet; hvor mye går til veiformål, og hvor mye går til andre formål enn vei fordelt på kategoriene kollektivtrafikk, sykkelveier og andre formål?

Begrunnelse

Det bes om tall for både 2010 og 2009, eventuelt kun 2009 dersom tallene for 2010 ikke er klare enda.

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Vedlagte tabell viser brutto bompengeinntekter, driftskostnader, netto finanskostnader samt netto bompengeinntekter pr. prosjekt i 2009. Tall for 2010 foreligger ikke ennå.

Netto bompengeinntekter er det beløpet som er til disposisjon etter at selskapenes drifts- og finanskostnader er dekket. Disse benyttes dels til investeringer og dels til nedbetaling av lån som er tatt opp til investeringer tidligere år. Som opplyst i mitt svar på spørsmål. nr. 1066, rapporterer ikke bompengeselskapene på evt. fordeling av bompengeinntekter ut over det som er oppgitt i vedlagte tabell.

Vedlegg til svar:

http://www.stortinget.no/dok15-201011-1197-vedlegg