Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:1247 (2010-2011)
Innlevert: 12.04.2011
Sendt: 13.04.2011
Besvart: 18.04.2011 av forsvarsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): I en tid der norske myndigheter hevder å være opptatt av nordområdene, virker det som om våre allierte ikke nødvendigvis har samme fokus. For et land, der NATO-medlemskapet, er en vesentlig del av vår totale sikkerhet, er dette viktig. Likevel virker det ikke som om det er et stort fokus fra noen NATO-land når det gjelder aktiviteten i nord, kanskje med et unntak for Arktisk råd.
Mitt spørsmål er derfor om stastråden mener at viktige NATO-land som USA, England, Frankrike osv. har et nordområdefokus?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: I møter med representanter for NATO og nære allierte opplever vi stor interesse for utviklingen i nordområdene. Jeg er opptatt av å gi et balansert bilde av utviklingen med de muligheter og utfordringer som følger av dette. Selv om det er større militær aktivitet nå enn tidligere, er det ingen urovekkende utvikling.

I NATOs nye strategiske konsept, som ble vedtatt under toppmøtet i Lisboa i fjor, fikk Norge gjennomslag for økt fokus på kjerneoppgaver og nordområdene. Det er også i den nye kommandostrukturen nå lagt økt vekt på å følge opp regionale forhold i alliansens nærområder, og et nærmere samarbeide mellom NATOs kommandostruktur og medlemslandene.

Det kan nevnes at den britiske forsvarsministeren Liam Fox kommer til Norge i mai der nettopp fokuset er satt på nordområdene. På årets vinterøvelse i Nord-Norge, Cold Challenge 2011, deltok Tyskland, Nederland og Sverige med til sammen 678 soldater. Storbritannia og Nederland har i en årrekke lagt mye trening til våre allierte treningssentre på Åsegarden og Porsangmoen.

Den britiske forsvarsministeren har også lansert en såkalt ”Northern Group”, hvor nord-europeiske allierte samt Sverige og Finland deltar. I den sammenheng vil det bli økt fokus på nordeuropeiske sikkerhetsutfordringer.

Flere allierte viser betydelig mer interesse for nordområdene. Til tross for store utfordringer i de alliertes forsvarsbudsjetter er det god oppslutning om øvelser i Norge.