Skriftlig spørsmål fra André Oktay Dahl (H) til justisministeren

Dokument nr. 15:1411 (2010-2011)
Innlevert: 12.05.2011
Sendt: 13.05.2011
Besvart: 24.05.2011 av justisminister Knut Storberget

André Oktay Dahl (H)

Spørsmål

André Oktay Dahl (H): Har statsråden tatt initiativ for å sørge for at det etableres utleveringsavtale med Dubai, og hvorledes vil statsråden sikre at forflyttingen av penger fra kriminell virksomhet til området begrenses?

Begrunnelse

I forhold til Dubai er det kjent at kriminelle enkeltpersoner og miljøer benytter området for overføring av penger skaffet til veie via kriminell virksomhet og at flere benytter anledningen til å stikke av hit da det ikke foreligger utleveringsavtale mellom Norge og Dubai. Dette gjør området attraktivt for kriminelle og vanskeliggjør politiets arbeid betraktelig, også overfor norske statsborgere.

Knut Storberget (A)

Svar

Knut Storberget: De Forente Arabiske Emirater (UAE) som Dubai er en del av, har i dag ingen bilateral avtale med Norge om utlevering. UAE er heller ikke med i noen av de store internasjonale konvensjoner som forplikter til nærmere bestemt rettslig samarbeid på strafferettens område, slik som Europakonvensjonen av 1957 om utlevering. UAE er imidlertid med på flere FN-konvensjoner som har bestemmelser om gjensidig rettshjelp og utlevering, herunder FN konvensjonen om organisert kriminalitet og FN konvensjonen om korrupsjon.

Jeg anser det for tiden mindre hensiktsmessig å ta initiativ til en bilateral avtale med UAE om utlevering. Jeg har da også tatt med i vurderingen at en forpliktende avtale forutsetter gjensidighet, det vil si at Norge måtte forplikte seg til å utlevere personer til UAE.

Utviklingen i UAE så vel som i andre land som tiltrekker seg penger fra kriminell virksomhet, herunder andre land i Midt-Østen, vil imidlertid være under løpende vurdering i politiet, men også av andre kontrollorganer som bekjemper hvitvasking.

Selv om det ikke foreligger konvensjonsforpliktelser til rettslig samarbeid i straffesaker, vil mange land likevel velge å yte bistand på frivillig basis. UAE er dessuten medlem av Interpol og Norge vil gjennom dette internasjonale politisamarbeid kunne utveksle viktig informasjon til bruk ved etterforskning i straffesaker.