Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til miljø- og utviklingsministeren

Dokument nr. 15:288 (2011-2012)
Innlevert: 18.11.2011
Sendt: 21.11.2011
Besvart: 30.11.2011 av miljø- og utviklingsminister Erik Solheim

Nikolai Astrup (H)

Spørsmål

Nikolai Astrup (H): Statoil har annonsert at selskapet ønsker å kutte ut hydrogenpumpene som er etablert under HYNOR-samarbeidet. Fra 2015 er det ventet at de store bilfabrikantene vil gjøre flere hydrogenbiler tilgjengelige for det norske markedet.
I lys av Statoils beslutning; hva vil regjeringen gjøre for å sikre et tilbud til hydrogenkjøretøy i årene fremover, og hvilken rolle skal HYNOR spille i dette?

Erik Solheim (SV)

Svar

Erik Solheim: Regjeringen vil at Norge fortsatt skal ligge i front når det gjelder å fremme bruken av lavutslippskjøretøy. Hydrogenbiler vil kunne være et av flere bidrag til å vri transportsektoren i en klima- og utslippsvennlig retning.

Gjennom Forskningsrådets RENERGI-program og Transnova er det bevilget betydelige midler til å fremme teknologiutvikling innen hydrogen. Det offentlige kan imidlertid ikke alene ta hele ansvaret for satsingen på enkelte teknologier. Dette er en dugnad som næringslivet også må være med på.

Jeg får opplyst fra Samferdselsmyndighetene at det er planlagt et møte med sentrale aktører i bransjen der samarbeid om den videre satsningen for teknologiutvikling for hydrogenbiler vil bli diskutert. Statoil er invitert til dette møtet som skal holdes i desember d.å.