Skriftlig spørsmål fra Jan Tore Sanner (H) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:411 (2011-2012)
Innlevert: 07.12.2011
Sendt: 08.12.2011
Besvart: 14.12.2011 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Jan Tore Sanner (H)

Spørsmål

Jan Tore Sanner (H): Det er ett år siden Liu Xiaobo fikk Nobels Fredspris. Liu Xiaobo sitter fortsatt fengslet for sin rolle i utarbeidelsen av Charter 08 - et dokument som beskriver en fredlig vei for Kina til demokrati og respekt for menneskerettigheter. Vi vet lite om hans tilstand nå. Mange politikere og menneskerettighetsforkjempere verden over presser på for at Liu Xiaobo skal få sin frihet.
Hva gjør utenriksministeren bilateralt og sammen med andre land for å forhøre seg om hans tilstand og jobbe for hans frihet?

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Regjeringen deler bekymringen for utviklingen av menneskerettighetssituasjonen i Kina. Norge tar opp og formidler norske syn på prinsipielle saker og enkeltsaker. Vi er opptatt av Liu Xiaobos sak og fremmer våre synspunkter der det er mulig. Dette gjør vi både alene og sammen med andre land. Norge protesterte overfor kinesiske myndigheter da han ble arrestert i 2008 og da han senere fikk en dom på 11 års fengsel. Vi har også protestert mot at han har vært holdt isolert siden høsten 2010. La meg legge til at vi har anmodet kinesiske myndigheter om å oppheve husarresten til hans kone Liu Xia.

18. september deltok Liu Xiaobo i sin fars begravelse. Dette er så langt vi har klart å bringe på det rene hans eneste kjente opphold utenfor fengselet.

Regjeringen arbeider for å gjenoppta og videreutvikle et bredt samarbeid med Kina. I et slikt samarbeid har menneskerettigheter en sentral plass. Slik den rådende situasjonen er i vårt bilaterale forhold til Kina, har vi ikke de samme muligheter for møteplasser og samtaler med kinesiske myndigheter som vi ellers ville ha hatt.

Vi er bekymret for Liu Xiaobos situasjon og for andre som er straffeforfulgt på grunn av sine meninger. Vi holder tett kontakt med andre land som også deler disse bekymringene og følger opp sammen med likesinnede direkte overfor Kina eller i en multilateral sammenheng.