Skriftlig spørsmål fra Siri A. Meling (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:489 (2011-2012)
Innlevert: 15.12.2011
Sendt: 16.12.2011
Besvart: 04.01.2012 av samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa

Siri A. Meling (H)

Spørsmål

Siri A. Meling (H): Det er gledelig at nye gatelys på strekningen E39 mellom Moi og Helleland tennes 23.desember i år. Ingen andre trafikksikkerhetstiltak i denne regionen har større kost-nytte verdi enn nettopp gatelys. Nå gjenstår imidlertid bare belysning av strekningen mellom Helleland og Skurve før hele E39 mellom Oslo og Stavanger har gatelys.
Hva tid kan gatelysene mellom Helleland og Skurve bli tent?

Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)

Svar

Magnhild Meltveit Kleppa: Strekningen på E39 mellom Vest-Agder grense og Ålgård er om lag 72 km lang. Som omtalt i mitt svar av 7. mars 2011 på spørsmål nr. 955 fra representanten Meling, har Statens vegvesen tidligere anslått de samlede kostnadene ved etablering av veglys på hele strekningen Vest-Agder – Ålgård til om lag 70 mill. kr. Etter detaljplanlegging av arbeidene anslår Statens vegvesen nå de samlede kostnadene til om lag 45 mill. kr.

Det er et viktig mål for meg å sørge for at dette viktige trafikksikkerhetstiltaket kommer på plass på hele strekningen.

Gjennom behandlingen av statsbudsjettet for 2011, Revidert nasjonalbudsjett for 2011 og statsbudsjettet for 2012 er det til sammen bevilget vel 36 mill. kr til arbeidene. Det er nå realistisk å legge til grunn at arbeidene vil kunne sluttføres i 2012.