Skriftlig spørsmål fra Jørund Rytman (FrP) til nærings- og handelsministeren

Dokument nr. 15:1112 (2011-2012)
Innlevert: 22.03.2012
Sendt: 23.03.2012
Besvart: 30.03.2012 av nærings- og handelsminister Trond Giske

Jørund Rytman (FrP)

Spørsmål

Jørund Rytman (FrP): Næringsministeren uttalte på pressekonferansen om Altinn 21. mars at problemene i systemet ikke skyldtes manglende kapasitet, men sikkerhetsproblemer. Dette rimer dårlig når vi vet at det var kapasitetsproblemer så sent som fristen for innrapportering av skattetrekk og arbeidsgiveravgift 15. januar.
Mener næringsministeren kapasiteten er tilstrekkelig forbedret siden da, eller vil næringsministeren innrømme at det også per i dag er kapasitetsproblemer og ikke kun sikkerhetsproblemer?

Trond Giske (A)

Svar

Trond Giske: Kapasitetsproblemene knyttet til innrapportering av levering av terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift med frist i januar i år er av annen karakter enn de problem som oppsto første dag ved utlegging av selvangivelsen.

Hovedårsakene til den akutte situasjonen i januar var etter det departementet har kjennskap til uheldig implementering av skjemaet Terminoppgaven (RF-1037), en portalserver falt ut (uavhengig av RF-1037) og backup av databaser var forsinket og ble kjørt denne perioden. Dette bidro til stor treghet i løsningen fra midten av januar, men tregheten ble dempet i løpet av perioden, blant annet pga de tiltak som ble iverksatt. For det første ble portalserveren som hadde sviktet, erstattet av helt ny server. Dernest ble to nye portalservere satt inn i tillegg, skjemaet RF-1037 ble endret og produksjonssatt på nytt og det ble viet ekstra oppmerksomhet til på ytelsestesting fram mot selvangivelsen.

Feilen som førte til sikkerhetsproblemene i Altinn 20. mars i år er etter det departementet har fått opplyst isolert i en standard og mye brukt IT-komponent, en såkalt «Lastbalanserer», som et anerkjent, internasjonalt IT-selskap leverer til Basefarm AS, som drifter Altinn på vegne av Brønnøysundregistrene.

Basefarm har i samråd med Altinn valgt å fjerne den aktuelle funksjonaliteten, og dermed muligheten for at det samme skal skje igjen. Det har imidlertid den negative sideeffekten at systemet kan bli tregere i bruk.