Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1372 (2011-2012)
Innlevert: 10.05.2012
Sendt: 11.05.2012
Rette vedkommende: Forsvarsministeren
Besvart: 16.05.2012 av forsvarsminister Espen Barth Eide

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Transportkomiteen har nylig besøkt Nordland. Fra ledelsen ved Bodø Lufthavn ble det opplyst at rullebanen som daglig brukes til omfattende sivil trafikk er i dårlig forfatning. Luftfartstilsynet har åpnet sak om dette. Både flypassasjerer og operatører som bruker Bodø lufthavn må kunne føle seg trygg på at rullebanen har en tilstand som flymessig er fullt ut forsvarlig.
Hvordan vil statsråden følge opp denne saken og sikre fullgod rullebane uavhengig av pågående sak om fremtidig bruk av Bodø Lufthavn?

Espen Barth Eide (A)

Svar

Espen Barth Eide: Jeg legger stor vekt på at det skal opprettholdes en forsvarlig tilstand på rullebanen ved Bodø lufthavn så lenge Forsvaret ivaretar den teknisk operative godkjenningen. I april 2011 godkjente Forsvarsdepartementet et prosjekt for fuging og rilling av rullebanen ved Bodø lufthavn. Forsvarsdepartementet mottok 24. april 2012 brev fra Forsvarsbygg, hvor det informeres om status og fremmes forslag til gjennomføringsplan for fremtidige tiltak på Bodø lufthavn. Forsvarsbygg beskriver den generelle kvaliteten på hovedrullebanen som svært dårlig, og informerer om at Luftfartstilsynet har gitt pålegg om utbedringer av sikkerhetsområder på sidene av hovedrullebanen.

Forsvarsbygg opplyser at noen av manglene allerede er utbedret ved at det er fjernet gamle elektroskap og Runway Arresting Gear (RAG)-fundamenter, dvs. et wire-system som forhindrer jagerfly fra å komme utenfor enden av rullebanen.

I samarbeid med Luftforsvaret og Avinor har Forsvarsbygg utarbeidet et forslag til gjennomføringsplan for behov for gjennomføring av tiltak knyttet til rullebanen og sikkerhetsområdene ved Bodø lufthavn. Her er gjennomføring av strakstiltak knyttet til sikkerhetsområder og banedekker i betong gitt høyest prioritet. I tillegg vurderer Forsvarsbygg at det er behov for å gjennomføre asfaltering av betongdelen av hovedrullebanen og utbedring av sikkerhetsområder for å utbedre manglene påpekt av Luftfartstilsynet.

Det er ikke endelig fastsatt hvor lenge Forsvarets virksomhet ved Bodø lufthavn vil bli opprettholdt, men uavhengig av tidsperspektivet på Forsvarets tilstedeværelse ved lufthavnen er det min vurdering at de beskrevne strakstiltakene må gjennomføres så snart som mulig. På dette grunnlag har Forsvarsdepartementet 14. mai 2012 gitt Forsvarsbygg i oppdrag å gjennomføre de høyest prioriterte ovennevnte strakstiltakene. Det legges opp til at disse strakstiltakene gjennomføres i 2012. Iverksetting av prosjekt for asfaltering av betongdelen av hovedrullebanen og gjennomføring av øvrige tiltak som er nødvendige for å utbedre alle manglene på sikkerhetsområder vil også bli fulgt opp fra Forsvarsdepartementets side.