Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:1532 (2011-2012)
Innlevert: 06.06.2012
Sendt: 06.06.2012
Besvart: 12.06.2012 av utenriksminister Jonas Gahr Støre

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil utenriksministeren undersøke opplysningene om at våpen produsert av et norskeid selskap kan ha blitt brukt av israelske styrker under krigen i Gaza i 2009, og hvis opplysningene viser seg å stemme, hva vil utenriksministeren gjøre for å hindre at dette skal skje igjen?

Begrunnelse

I boken ”Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel”, omtalt i Søndagsrevyen 3.6.2012, fremkommer det opplysninger som tyder på at panservernraketter av typen M72 produsert av norskeide Nammo Talley i USA ble brukt under Israels krigføring i Gaza i 2009. Dette skal ha skjedd til tross for at Norge fordømte denne krigen, og til tross for at norsk regelverk ikke tillater eksport av våpen til Israel. Nammo Talley er et amerikansk datterselskap av Nammo, hvor den norske staten eier 50 %. Salget av våpen fra Nammo Talley til Israel gikk gjennom det amerikanske forsvarsdepartementet, og gikk derfor utenom det norske regelverket.
Venstre har flere ganger tatt til orde for merking av våpenmateriell og at Norge skal kreve en sluttbrukererklæring fra alle land vi selger våpen til, for å hindre at våpen produsert av norske selskaper skal bli brukt i folkerettsstridige konflikter og av regimer som bryter menneskerettighetene. Undertegnede har også tidligere stilt spørsmål til statsråden om arbeidet som gjøres for å få strengere kontroll med våpenhandelen. Den aktuelle saken synliggjør behovet for at dette arbeidet opptrappes.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: M72 panservernraketter er et amerikansk produkt. Den amerikanske bedriften Talley Defense Systems har produsert M72 siden 1950/60-tallet. Nammo AS, som er 50-50 % norsk/finsk eid, kjøpte i 2007 opp Talley Defence Systems, og bedriften heter nå Nammo Talley. Utførsel av norskproduserte M72 er gjenstand for det norske eksportkontrollregelverket. Departementet har ingen opplysninger som viser at norskproduserte panservernraketter er blitt brukt i Gaza, eller på annen måte har kommet på avveie. Norge selger som kjent ikke våpen eller annet militært materiell til Israel. Nammo Raufoss leverer enkelte deler til produksjonen av M72 i USA. Det norske eksportkontrollregelverket åpner bl.a. for eksport av varer som ikke har selvstendig funksjon. Når disse delene inngår i et større våpen, er det amerikanske eksportkontrollregler som gjelder. I en oversikt fra det amerikanske forsvarsdepartementet om regnskapsåret 2009, fremgår det at USA har levert amerikanske M72 panservernraketter til Israel under Foreign Military Sales Funding. Slike leveranser skjer fra forsvaret etter forhåndsgodkjenning i Kongressen. Jeg skulle ønske at alle land hadde et like strengt regelverk som Norge – der vi ikke selger våpen til land der det er krig eller der krig truer. Norge tar dette opp med andre land bilateralt og i internasjonale fora. Det vil vi fortsette å gjøre.