Skriftlig spørsmål fra Svein Harberg (H) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:1593 (2011-2012)
Innlevert: 13.06.2012
Sendt: 14.06.2012
Besvart: 19.06.2012 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Svein Harberg (H)

Spørsmål

Svein Harberg (H): Det er nå gjennomført flere opptak til de nye lærerutdanningene GRL 1-7 og GRL 5-10.
Hvordan er kjønnsfordelingen blant de som har søkt de forskjellige lærerutdanningene i 2011 og 2012, og hvordan er kjønnsfordelingen blant dem som blir tatt opp til de samme utdanningene?

Begrunnelse

Læreren er en svært viktig rollefigur for barna, og det er viktig at barna omgås rollefigurer av begge kjønn.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Representanten ber om en redegjørelse for kjønnsfordelingen ved søkning og opptak til de nye grunnskolelærerutdanningene. Dette fremkommer i tabellene under. Når det gjelder søkere har jeg her valgt ut de som hadde GRL 1-7 eller GRL 5-10 som førsteprioritet. Årets opptak er ikke gjennomført og endelige tall vil foreligge over sommeren.

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7

År Kjønnsfordeling ved søkning Kjønnsfordeling ved opptak

Mann Kvinne Mann Kvinne

2011 483 1857 (79,36 %) 482 1841 (79,25 %)

2012 512 2034 (79,89 %)

Grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10

År Kjønnsfordeling ved søkning Kjønnsfordeling ved opptak

Mann Kvinne Mann Kvinne

2011 865 1254 (59,18 %) 893 1280 (58,90)

2012 952 1293 (57,59 %)

Tallene viser at 1-7 utdanningen har en mer ujevn kjønnsfordeling enn 5-10 utdanningen. Jeg er opptatt av denne utfordringen og dette har også særlig oppmerksomhet i rekrutteringskampanjen www.hardudetideg.no. Spesielt fremhever vi der mannlige rollemodeller i læreryrket.

Lenke til svaret med tabell i pdf-format