Skriftlig spørsmål fra Jan Arild Ellingsen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:1662 (2011-2012)
Innlevert: 22.06.2012
Sendt: 25.06.2012
Besvart: 02.07.2012 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Jan Arild Ellingsen (FrP)

Spørsmål

Jan Arild Ellingsen (FrP): Sagaen om tilsetting av lensmann i Lødingen kommune ser ikke ut til å få en snarlig løsning. Selv om jeg har sendt takkebrev til statsråden for at hun grep inn ovenfor PM i området har ingen blitt ansatt.
Kan jeg derfor forvente at statsråden nå redegjør for når hun kan garantere at denne uakseptable utsettelsen er over og at en ansettelse kan gjennomføres slik det tidligere er lovet?

Begrunnelse

Nå må nok være nok!

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Spørsmålet fra stortingsrepresentant Ellingsen er forelagt Politidirektoratet, som igjen har forelagt spørsmålet for politimesteren i Midtre Hålogaland.

Politidirektoratet opplyser at lensmannsstillingen i Lødingen ikke ble besatt i første kvartal 2012 på grunn av at man ikke fikk søkere som oppfylte kvalifikasjonskravene.

Videre opplyser Politidirektoratet at de har vært i dialog med politimesteren i Midtre-Hålogaland politidistrikt. Ny utlysning av stillingen som lensmann i Lødingen vil bli gjennomført. Politimesteren i Midtre Hålogaland har konstituert en medarbeider som fungerer i lensmannsstillingen.