Skriftlig spørsmål fra Svein Flåtten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:59 (2012-2013)
Innlevert: 08.10.2012
Sendt: 09.10.2012
Besvart: 12.10.2012 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Svein Flåtten (H)

Spørsmål

Svein Flåtten (H): Regjeringen har varslet overgang til prosenttoll på en rekke faste og halvfaste oster. 14 oster blir skjermet fra denne overgangen, og beholder kronetoll.
Hvorfor står cheddar ikke på denne unntakslisten, og hvilke kriterier har Finansdepartementets benyttet for å velge ut de 14 unntakene?

Begrunnelse

Følgende oster beholder kronetoll: Appenzeller, Beaufort, Comté, Gamle Ole, Grana Padano, Gruyère, Le Vieux Panè, Morbier, Munster, Parmiggiano Reggiano, Queso Manchego, Pecorino, Saint Albray og Västerbotten. Kriteriene for valget av hvilke oster som får unntak vil være av interesse for norske importører og produsenter som ønsker å tilpasse seg norsk handelspolitikk. En klar liste over kriterier vil bidra til å skape stabilitet og langsiktighet for næringsliv og forbrukere.

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Svar:

Statens landbruksforvaltning har i samråd med Toll- og avgiftsdirektoratet foreslått de 14 ostene som foreslås unntatt fra prosenttoll. Finansdepartementet har derfor utarbeidet svaret i samråd med Landbruks- og matdepartementet.

Ifølge Statens landbruksforvaltning er kriteriene for utvalget av de 14 ostene:- særegne oster som ikke er i konkurranse med norske faste oster

- kjente oster som allerede blir importert til Norge

- oster som minimum har varemerkebeskyttelse og helst er omfattet av opprinnelsesmerkebeskyttelse

Andre oster som ikke er foreslått på listen, kan importeres tollfritt innenfor importkvoten fra EU på 7200 tonn. Dette gjelder blant annet cheddar.

Jeg viser for øvrig til omtalen av forslaget i Prop. 1 LS (2012-2013) Skatter, avgifter og toll 2013 på side 176.