Skriftlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:125 (2012-2013)
Innlevert: 18.10.2012
Sendt: 19.10.2012
Rette vedkommende: Miljøvernministeren
Besvart: 26.10.2012 av miljøvernminister Bård Vegar Solhjell

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Er statsråden enig med Rovdyrsoneutvalgets forslag til å fortsatt ha rovdyrsoner?

Bård Vegar Solhjell (SV)

Svar

Bård Vegar Solhjell: Som ei oppfylging av rovviltforliket frå juni 2011 sette Miljøverndepartementet i vår ned eit utval som skulle evaluere ulvesona (forvaltningssona for ynglande ulv). Eg går ut frå at representanten i sitt spørsmål syner til dette utvalet og deira rapport som vart overlevert meg 15. oktober.

Eg vil sjå denne evalueringa av ulvesona i samanheng med oppfylginga av rovviltforliket når det gjeld bestandsmål for ulv, og vil fylgje opp rapporten på egna måte.