Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:506 (2012-2013)
Innlevert: 13.12.2012
Sendt: 14.12.2012
Besvart: 20.12.2012 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Statistikk fra Statistiska centralbyrån i Sverige og det europeiske statistikkbyrået Eurostat har laget en statistikk. Statistikken viser at Norge er det dyreste matlandet i Europa med matvarepriser som ligger 64 prosent over gjennomsnittet i EU.
Ser statsråden at forbrukerne i Norge betaler for mye for maten, og kan statsråden redegjøre for hva som kan gjøres for å få mere forbrukervennlige matpriser i Norge?

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Norge har høy kjøpekraft og gjennomgående høyt prisnivå på varer til privat konsum. Eurostats tall for 2011 viser at Norges BNP per innbygger ligger 86 prosent over EU27. Det er 16 prosent over Sveits, som er neste land på listen iflg. SSB. Prisnivået for alle varer til personlig konsum lå i 2011 62 prosent over EU27, altså marginalt under det relative nivået for matvareprisene. Sterk krone mot euro bidrar til dette. Målt i nasjonal valuta har matprisene steget mer i Sverige og Danmark enn i Norge, de siste årene.

Så selv om også matprisene er høye i Norge i absolutte termer, som de fleste andre konsumvarer, er Norge blant landene hvor innbyggerne bruker minst av inntekten på mat. I historisk perspektiv har heller ikke nordmenn noen sinne brukt mindre på mat enn nå. Problemet matprisene utgjør i et forbrukerpolitisk perspektiv er derfor klart mindre enn før, og mindre enn i de fleste land.

Vi har et mål om å opprettholde selvforsyningsgraden for mat og et aktivt landbruk i hele landet. Det krever lønnsomhet i alle ledd. Jeg mener ikke forbrukerne betaler for mye for maten i Norge. Vi har høy kjøpekraft og undersøkelser viser at innbyggerne ønsker en omfattende norsk matproduksjon. Jeg ser det norske kostnads- og lønnsnivået som en større utfordring for norsk matsektors konkurransekraft. Å opprettholde tilstrekkelig konkurransekraft er viktig for en fortsatt omfattende matproduksjon i Norge.