Skriftlig spørsmål fra Åge Starheim (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:575 (2012-2013)
Innlevert: 27.12.2012
Sendt: 28.12.2012
Besvart: 07.01.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Åge Starheim (FrP)

Spørsmål

Åge Starheim (FrP): Er det andre land en Pakistan hvor utflyttede pensjonister slipper å betale kildeskatt?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Alle pensjonister som er skattemessig bosatt i utlandet, er pliktige til å betale kildeskatt på pensjon etter skattelovens regler, jf. mine svar på spørsmål nr. 576 og 577 fra stortingsrepresentant Kenneth Svendsen. De ulike skatteavtaler kan imidlertid, som et resultat av forhandlinger, ha forskjellige måter å fordele beskatningsretten til pensjonsinntekter mellom landene.

For så vidt gjelder Pakistan har Norge etter skatteavtalen plikt til å frafalle beskatningen av pensjonen dersom pensjonisten skal anses bosatt etter skatteavtalen i Pakistan. Forutsetningen er at skattyteren dokumenterer sitt skatteavtalemessige bosted med en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence). Det samme vil gjelde alle andre tilfeller hvor skatteavtalen gir bostedsstaten en eksklusiv beskatningsrett, for eks. Spania og Italia. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon mangler, vil det imidlertid bli trukket kildeskatt også i disse tilfellene.