Skriftlig spørsmål fra Borghild Tenden (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:654 (2012-2013)
Innlevert: 15.01.2013
Sendt: 15.01.2013
Besvart: 21.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Borghild Tenden (V)

Spørsmål

Borghild Tenden (V): Hordaland fylkeskommune leverte i 2012 bompengesøknad for videreføring av Bergensprogrammet, etter vedtak i fylkesutvalget for Hordaland 23.02.12 og i fylkestinget 13.03.12. Søknaden innebærer nye bompengesatser fra og med 1. januar 2013.
Når regner departementet med at søknaden foreligger Stortinget for behandling?

Begrunnelse

Fylkesutvalget i Hordaland vedtok 23. februar 2012 en videreføring av Bergensprogrammet gjennom en ny bompengepakke som innebar nye bompengesatser fra og med 1. januar 2013. Søknaden ble godkjent av bystyret i Bergen 20. februar 2012, og av fylkestinget i Hordaland 13. mars samme år. Videreføringen av Bergensprogrammet er en forutsetning for oppfølging av avtalen om belønningsmidler som ble inngått mellom Hordaland fylkeskommune og staten 20. juni 2011. Programmet står også for finansiering av Bybanen byggetrinn 3, som har planlagt byggestart høsten 2013. I saken fra fylkestinget i Hordaland forutsettes det stortingsbehandling av bompengesøknaden i løpet av 2012 for at nødvendige frister for å sikre kontinuerlig utbygging av Bybanen skal kunne holdes.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Det er en omfattende prosess fra bompengesøknaden fremmes til saken kan behandles av Stortinget. Det må blant annet utarbeides analyser av trafikk- og inntektsgrunnlaget, som deretter må gjennomgå ekstern kvalitetssikring (KS2). På bakgrunn av dette må bompengeproposisjonen utarbeides. Jeg kan forsikre om at saken er høyt prioritert i Samferdselsdepartementet, og at den vil bli framlagt for Stortinget så snart alle avklaringer foreligger.