Skriftlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:713 (2012-2013)
Innlevert: 24.01.2013
Sendt: 25.01.2013
Besvart: 31.01.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP): E6 over Kvænangsfjellet har i det siste vært helt eller delvis stengt. Årsaken er sammensatt, manglende sikt på grunn av vind og snø er en årsak, men det er også stilt spørsmål om det er nok bemanning og om utstyret er godt nok for en høyfjellsovergang. Sterk stigning og dårlig kurvatur gjør behovet for mer langsiktige tiltak som snøoverbygg og/eller tunell.
I påvente av dette, vil statsråden vurdere nye konkrete tiltak slik at vinterstenging, helt eller delvis, blir holdt på et minimumsnivå?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: E6 over Kvænangsfjellet i Nord-Troms er en værutsatt høyfjellsovergang med sterk stigning og dårlig kurvatur.
For å øke regulariteten over fjellet er det i den nye driftskontrakten mellom Statens vegvesen og entreprenøren, fastsatt skjerpede krav til vinterdriften. Kontrakten trådte i kraft høsten 2012 og har varighet fram til 2017. Dette vil normalt gi bedre kjøreforhold og færre stengninger av vegen. Når Statens vegvesen denne vinteren har måttet stenge fjellovergangen, har det blant annet skyldtes skred på steder det ikke har gått skred på mange år. Dette er vanskelig å gardere seg mot uten at det gjøres omfattende, permanente tiltak. I følge Statens vegvesen har det ikke vært mangel på personell eller utstyr som har gjort at man har måttet stenge vegen denne vinteren. Ytterligere tiltak for å bedre regulariteten på strekningen vil bli vurdert i arbeidet med NTP som legges frem til våren.