Skriftlig spørsmål fra Trine Skei Grande (V) til kunnskapsministeren

Dokument nr. 15:804 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 19.02.2013 av kunnskapsminister Kristin Halvorsen

Trine Skei Grande (V)

Spørsmål

Trine Skei Grande (V): Vil statsråden bidra til å sikre at Vitensenteret Sørlandet kan få status som regionalt vitensenter for Agder-fylkene?

Begrunnelse

Undertegnede viser til at det er åtte regionale vitensentre i Norge i dag, men at Sørlandet som region ikke er tilfredsstillende dekket av dagens ordning. Vitensenteret Sørlandet er i drift, er lokalisert i et nytt bygg, og har skolebesøk hver dag. Undertegnede er kjent med at Vitensenteret Sørlandet er klar for å ta ansvar og rollen som regionalt vitensenter for begge Agderfylkene, for på denne måten å bidra til økt interesse for realfag blant elever og økt kompetanse blant lærere.

Kristin Halvorsen (SV)

Svar

Kristin Halvorsen: Det er positivt at Vitensenteret Sørlandet er til nytte for elevene i Agder-fylkene. Alle vitensentrene gir viktige bidrag til å gjøre opplæringen i skolen mer variert og praktisk. Sentrene bidrar også til å skape forståelse for nytten av realfagene i samfunnet og i arbeidslivet. Det er i dag 8 vitensentre som har betegnelsen regionale vitensentre. Disse ligger i Rogaland, Grenland, Sarpsborg, Oslo, Gjøvik, Bergen, Trondheim og Tromsø. De regionale sentrene i Rogaland og Grenland bidrar sammen til å dekke behovet i den regionen som omfattes av den sørlige delen av landet.
De regionale vitensentrene får et statlig tilskudd til driften. Det statlige tilskuddet utgjør imidlertid kun en liten andel av sentrenes totale finansiering, hovedinntektene er sentrenes egeninntjening. For å opprettholde kvaliteten på de eksisterende regionale sentrene har jeg ved flere anledninger, blant annet i stortingsmeldinger og ved direkte spørsmål i Stortinget, gitt utrykk for at det ikke åpnes for statlig støtte til flere vitensentre enn de som allerede er omfattet av ordningen, innenfor dagens økonomiske rammer. Omfanget av tilskuddet avgjøres av de årlige budsjettforhandlingene.