Skriftlig spørsmål fra Torgeir Trældal (FrP) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:814 (2012-2013)
Innlevert: 12.02.2013
Sendt: 13.02.2013
Besvart: 18.02.2013 av landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum

Torgeir Trældal (FrP)

Spørsmål

Torgeir Trældal (FrP): Kan statsråden redegjøre for hvorfor dette ikke er på plass, og når kan bøndene komme i gang med grøftingen slik at denne sesongen ikke blir spolert?

Begrunnelse

Ved jordbruksforhandlingene i fjor ble det satt av 100 millioner kroner til tilskudd til grøfting under SMIL-ordningen. Fortsatt er ikke forskriften om bruk av disse pengene klar. Hvis en påbegynner grøfting før opplegget er klart vil en høyst sannsynlig gå glipp av tilskuddet.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: I Prop. 122 S (2011-2012) jordbruksoppgjøret 2012 ble det vedtatt å innføre et tilskudd til grøfting. For å forvalte tilskuddsordningen kreves det en forskrift som tydeliggjør kravene som stilles for å kunne søke tilskudd og hvordan tilskuddet skal forvaltes.
Dette regelverket jobber vi nå med, og jeg samarbeider med Miljøvernministeren for å få dette på plass. Forskriften vil bli sendt på høring straks de nødvendige avklaringene foreligger.