Skriftlig spørsmål fra Morten Ørsal Johansen (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:827 (2012-2013)
Innlevert: 13.02.2013
Sendt: 14.02.2013
Besvart: 15.02.2013 av justis- og beredskapsminister Grete Faremo

Morten Ørsal Johansen (FrP)

Spørsmål

Morten Ørsal Johansen (FrP): I et oppslag i Aftenposten 12.02.2013 fremkommer det opplysninger om en irakisk statsborger som skal ha vært registrert med ni ulike identiteter. I oppslaget fremkommer det at Aftenposten ikke har lykkes å få svar på hva som har skjedd med denne personen eller hvor han befinner seg.
Kan statsråden kaste lys over dette og fortelle om denne personen fortsatt befinner seg i Norge og om vedkommende er innvilget permanent oppholdstillatelse her?

Grete Faremo (A)

Svar

Grete Faremo: Politidirektoratet opplyser at vedkommende er varig utvist fra Norge og Schengen-området, og at han ble returnert til Irak 13. september 2012.