Skriftlig spørsmål fra Kenneth Svendsen (FrP) til finansministeren

Dokument nr. 15:976 (2012-2013)
Innlevert: 08.03.2013
Sendt: 11.03.2013
Besvart: 14.03.2013 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Kenneth Svendsen (FrP)

Spørsmål

Kenneth Svendsen (FrP): Fremskrittspartiet fikk enstemmig flertall i Stortinget for representantforslag Dokument 8:142 S (2011-2012) om å innføre avgiftsmessig nedtrapping av engangsavgiften ved import av bruktbiler som er mellom 15 og 30 år gamle.
Når vil forslaget ha blitt gjennomført?

Sigbjørn Johnsen (A)

Svar

Sigbjørn Johnsen: Finansdepartementet har gitt Toll- og avgiftsdirektoratet i oppdrag å utarbeide et høringsbrev med forslag til nye generell bruksfradrag basert på oppdaterte beregninger fra Transportøkonomisk institutt. Forslaget vil også omfatte en avgiftsmessig nedtrapping av engangsavgiften for import av bruktbiler som er mellom 15 og 30 år gamle. Forslaget vil bli sendt på høring i løpet av første halvår 2013, og det tas sikte på å gjennomføre endringene etter dette. Hvor raskt endringene kan gjennomføres avhenger dels av hvilke tilbakemeldinger som kommer i høringsrunden.