Skriftlig spørsmål fra Torbjørn Røe Isaksen (H) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1049 (2012-2013)
Innlevert: 20.03.2013
Sendt: 21.03.2013
Besvart: 04.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Torbjørn Røe Isaksen (H)

Spørsmål

Torbjørn Røe Isaksen (H): Er det mulig å vurdere unntak fra reglene for seniorer som har lang reisevei til trafikkstasjonen, slik at de i stedet kan hente førerkortet hos f.eks. lensmannskontoret?

Begrunnelse

I EUs 3. førerkortdirektiv blir grensen for legeundersøkelse ved førerkort hevet fra 70 til 75 år. Etter denne alder må man ha både en legeerklæring og et nytt førerkort. Førerkortet utskrives ved en trafikkstasjon. I mange tilfeller må førerkortet fornyes hvert år.
Mange steder i landet kan avstanden til nærmeste trafikkstasjon være lang, for eksempel må innbyggerne i Vinje kommune dra til Notodden for nærmeste trafikkstasjon, en kjøretid som kan bli over to timer. Samtidig vet vi at for eksempel fornyelse av pass kan gjøres på det lokale lensmannskontoret.
Med dagens digitale teknologi er det tenkelig at også kjørekort kan skrives ut på lensmannskontoret. Spørsmålsstiller har ikke undersøkt hva en slik ordning eventuelt vil koste, men understreker at det kun bør vurderes dersom kostnaden er rimelig.

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: Førerkort utstedes i dag på trafikkstasjonene etter at helseattest og identitet er kontrollert. Samtidig med utstedelsen tas det et bilde i Statens vegvesen sitt databaserte fotosystem som lagres i en billedbase. Førerkortet blir deretter produsert sentralt og skal ankomme pr. post til innehaverens postadresse innen 5 dager.
Utstedelse av førerkort hos for eksempel politiet, vil kreve at fotosystemene hos politiet og Statens vegvesen får en eller annen form for sammenkobling. En slik sammenkobling vil teknisk sett sikkert la seg gjøre, men sett i forhold til den begrensede mengde førerkortinnehavere som vil kunne få glede av løsningen, vil kostnader i form av tid og investeringer bli uforholdsmessig store.
Det omfattende nettet av trafikkstasjoner (72) er opprettholdt for å begrense avstandsproblemene for denne type tjenester. Ved heving av aldersgrensen fra 70 til 75 år når det gjelder kravet til helseattest, vil også belastningen med reiser for de eldre i forbindelse med legebesøk og fornyelse av førerkort bli noe redusert.