Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til landbruks- og matministeren

Dokument nr. 15:1176 (2012-2013)
Innlevert: 16.04.2013
Sendt: 17.04.2013
Rette vedkommende: Helse- og omsorgsministeren
Besvart: 29.04.2013 av helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Hva vil statsråden foreta seg for å hindre at 2,2 millioner bokser med leverpostei må destrueres på grunn av en liten designfeil på boksen og stivbent EU-regelverk?

Begrunnelse

I følge flere artikler i Fredriksstad Blad forrige uke kan en liten designtabbe føre til at Stabburet må destruere nesten 2,2 millioner bokser leverpostei. Boksene har fått et feil EFTA-stempel. Feilmerkingen forteller at boksene er produsert i Abba i Sverige, mens de i virkeligheten er laget i Fredrikstad. På stemplet som er feil, står det «SE 900 EG», mens det riktige skal være «Norge 359 EFTA».
Kommunikasjonsdirektør i Stabburet, Dag Olav Stokken, sier til Fredrikstad Blad lørdag 13. april at de to millioner boksene tilsvarer en nettovekt på 300 tonn. Foreløpig ligger de på Stabburets lager på Råbekken i Fredrikstad. Der blir de liggende inntil Mattilsynet fatter et endelig vedtak. Det vil i praksis si at Stabburet ikke får lov til å selge en eneste boks. Boksene kan heller ikke gis bort.

Jonas Gahr Støre (A)

Svar

Jonas Gahr Støre: Jeg vil først bemerke at det er Mattilsynet som håndterer denne saken, og at de gjør det innenfor gjeldende regelverk og etter sine vanlige rutiner. Jeg har tillit til at Mattilsynet behandler saken på en fornuftig måte.
Så vil jeg knytte noen bemerkninger til sakens realiteter. Faktum er at en virksomhet har produsert et stort antall leverposteibokser, og merket dem med feil EFTA-stempel. Dette EFTA-stempelet kalles også ovalstempel. Det viser hvor innenfor EØS-området et næringsmiddel som består av melk, kjøtt eller fisk er produsert, og en tallkode som angir hvem som er produsenten. Det er ikke tillatt å selge slike animalske næringsmidler uten at de er merket med ovalstempel. For å få lov til å bruke dette stempelet må virksomheter som produserer melk, kjøtt og fisk til menneskelig konsum godkjennes av myndighetene i landet der de er etablert. Kjøtt og fisk med ovalstempel kan omsettes innenfor hele EØS-markedet. Det betyr i praksis at ovalstempelet er en garanti for at melke-, kjøtt- og fiskeprodukter kommer fra en næringsmiddelvirksomhet som er godkjent av offentlige myndigheter i opprinnelseslandet.
Mattilsynet behandler for øyeblikket denne saken som en ordinær klagesak. Det er Mattilsynets hovedkontor som behandler klagen.