Skriftlig spørsmål fra Arne Sortevik (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1212 (2012-2013)
Innlevert: 23.04.2013
Sendt: 23.04.2013
Besvart: 30.04.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Arne Sortevik (FrP)

Spørsmål

Arne Sortevik (FrP): Hovedfartsåren mellom øst og vest E16 er fremdeles stengt etter raset som gikk onsdag 17.4.2013. Statens vegvesen har 22.4.2013 varslet om stenging i minst én uke. Omkjøringsvei er rv 7 gjennom Hardanger der det nå er stor ekstra trafikkmengde. Riksvei 7 har mange steder dårlig kapasitet og veibrukerne opplever kø og vanskelige forhold.
Hvordan følger Samferdselsdepartementet opp at stenging blir så kortvarig som mulig, at informasjonen om omkjøring blir så god så mulig, og at det settes inn tiltak for å sikre at omkjøringsveier ikke får ekstra kø?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad: E16 var stengt mellom 17. og 29. april som følge av et steinskred utenfor Stanghelletunnelen. Steinmassene slo hull i tunnelportalen og det var en stor utfordring å få ned steinene uten å skade vegen eller jernbanen. For å kunne flytte steinmassene måtte de store steinblokkene sprenges, men frost i bakken gjorde det vanskelig å spyle vekk lausmassene for å få tilgang til steinblokkene. Dette gjorde arbeidet tidskrevende. I tillegg kunne arbeidet bare utføres når det ikke går tog. Sikkerheten for dem som arbeider på stedet gjorde også at det tok tid. Fjellet måtte renses, boltes og sikres før vegen kunne åpnes igjen.
Det er følgende omkjøringsmuligheter når E16 er stengt ved Stanghelle:

•Rv 13 og fv 7 Voss-Granvin-Norheimsund – Trengereid. Høydegrense: 4,0 m.
•Fv 569 og E39 Dalseid (kryss med E16, 3 km nord for Dale) – Eidsland – Modalen – Romarheim – Knarvik – Bergen. Dette er et godt alternativ for personbiler. Men her er høydegrensen 3.40 meter og lengdegrensen 12,40 meter. Dette er altså ikke noe alternativ for store kjøretøy. På strekningen Dalseid – Eidsland foregår for tiden vegarbeid med stenging av og til. Vegen er stengt på hverdager mellom kl. 10:10 og 12:40. I tillegg kan vegen bli stengt inntil 40 minutter på dagtid.
•Fv 313, Evanger – Nesheim – fv 344 Eksingedalen – Modalen – E39 Romarheim – Bergen.
•Fv 7 og fv 49 Trengereid – Norheimsund – Tørvikbygd – ferje til Jondal – Jondalstunnelen – Odda. Dette er et alternativ for dem som kjører over Haukeli. Høydegrense: 4,00 meter.
•E39 til Os, videre med ferje Hatvik – Venjaneset – fv 48 Eikelandsosen – Mundheim – Gjermundshamn, ferje til Årsnes og videre til Odda. Dette er et alternativ for dem som kjører E134 over Haukeli.
•For dem som kjører E134 Haukeli kan E134 til Våg og E39 videre til Bergen også være et alternativ.

Det ble informert om disse omkjøringsmulighetene, gjennom www.vegvesen.no, media, vegtrafikksentralene og omfattende skilting. I tillegg har det vært manuell hjelp på plass for å hjelpe utenlandske sjåfører som kan ha vanskelig for å lese informasjon på skilt.
Statens vegvesen har gjennomført flere tiltak for å bidra til å redusere ekstra køer på omkjøringsveger:

•Ekstra ferje mellom Brimnes og Bruravik søndag 21. april
•Nedsatt fartsgrense i Tokagjelet på fv 7
•Manuell trafikkdirigering på fv 7 ved Lussandberget, i Granvin og Øystese samt på ferjekaien i Kvanndal
•Kolonnekjøring mellom Kvanndal og Granvin har vært tilpasset ferjetrafikken