Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:1235 (2012-2013)
Innlevert: 26.04.2013
Sendt: 26.04.2013
Besvart: 08.05.2013 av samferdselsminister Marit Arnstad

Bård Hoksrud (FrP)

Spørsmål

Bård Hoksrud (FrP): Møtefrie veier er det viktigste bidraget til nullvisjonen om 0 drept og hardt skadde i trafikken.
Det verserer flere tall, så kan jeg derfor be statsråden om en oversikt over hvor mange km med møtefrie veier det var på riksveier, fylkesveier, kommunale veier og i byer ved inngangen til 2005, og hvor mange km det vil være ved inngangen til 2014, og at dette splittes opp i firefelts vei, møtefrie to- og trefelts veier og møtefrie tofeltsveier med rumlefelt?

Marit Arnstad (Sp)

Svar

Marit Arnstad:

Svaret med tabell i pdf-format